Justera inställningar för röstmemon ( Röstmemon ).

Röstmemokontroll

Välj hur b -knappen beter sig när den används för att spela in röstmemon.

Alternativ

Beskrivning

3

[ Tryck och håll ned ]

Röstmemon som är upp till 60 sekunder långa kan spelas in när b -knappen trycks ned.

4

[ Tryck för att starta/stoppa ]

Inspelningen börjar när b -knappen trycks in och slutar efter cirka 60 sekunder eller när kontrollen trycks in en andra gång.

Ljudutgång (uppspelning)

Välj den enhet som används för uppspelning av röstmemo.

Alternativ

Beskrivning

5

[ Högtalare/hörlurar ]

Röstmemon spelas upp via hörlurar (om anslutna) eller kamerans inbyggda högtalare.

  • Tryck på 1 eller 3 för att välja en volym mellan [ 1 ] och [ 15 ].

  • Tryck på J för att spara ändringarna och avsluta.

7

[ HDMI ]

Röstmemon matas ut till HDMI-uttaget med en fast volym.

6

[ Av ]

Röstmemon kan inte spelas ens med b -knappen. 2 ikoner visas när fotografier som det finns memo för visas på monitorn.