När [ ON ] är valt kommer kameran att spara den aktuella fokuspositionen när den stängs av och återställa den nästa gång den slås på. Observera att detta ökar kamerans starttider.

  • Observera att även när [ ] är valt, om temperaturen, zoompositionen eller andra förhållanden ändras medan kameran är avstängd, kan fokus återupptas från en annan position när kameran slås på.

  • Observera på samma sätt att även när [ OFF ] är valt kan fokus återupptas från den tidigare valda positionen beroende på kamerans och objektivets tillstånd.