Justera status-LED och länklägesinställningar för trådlösa fjärrkontroller WR-R11a och WR-R10 som tillval. Du kan också välja ett länkläge för anslutning till valfria radiostyrda blixtenheter som stöder avancerad trådlös belysning.

WR-R10 trådlösa fjärrkontroller
  • En WR-A10-adapter krävs när du använder WR-R10.

  • Se till att firmware för WR-R10 har uppdaterats till den senaste versionen (version 3.0 eller senare). Mer information om firmwareuppdateringar finns på Nikons webbplats för ditt område.

LED lampa

Aktivera eller inaktivera statuslamporna på den trådlösa fjärrkontrollen WR-R11a eller WR-R10 som är monterad på kameran. För mer information, se dokumentationen som medföljer den trådlösa fjärrkontrollen.

Välj ett länkläge för WR-R11a eller WR-R10 trådlösa fjärrkontroller monterade på andra kameror eller radiostyrda blixtenheter som stöder avancerad trådlös belysning. Se till att samma läge är valt för de andra enheterna.

Alternativ

Beskrivning

[ Parning ]

Kameran ansluter endast till enheter som den tidigare har parats med. Tryck på ihopparningsknappen på den trådlösa fjärrkontrollen som är ansluten till kameran för att para ihop den med andra enheter.

  • Eftersom kameran inte kommer att kommunicera med enheter som den inte har parats med, kan detta alternativ användas för att förhindra signalstörningar från andra enheter i närheten.

  • Med tanke på att varje enhet måste paras separat rekommenderas dock PIN vid anslutning till ett stort antal enheter.

[ PIN ]

Kommunikationen delas mellan alla enheter med samma fyrsiffriga PIN-kod. Ange en fyrsiffrig PIN-kod som du väljer. Tryck på 4 eller 2 för att markera siffror och tryck på 1 eller 3 för att ändra. Tryck på J för att ange och visa den valda PIN-koden.

  • Det här alternativet är ett bra val för fotografering med ett stort antal fjärrenheter.

  • Om det finns flera kameror som delar samma PIN-kod kommer blixtenheterna att vara under ensam kontroll av kameran som ansluter först, vilket förhindrar alla andra kameror från att ansluta (lysdioderna på de trådlösa fjärrkontrollerna som är anslutna till de berörda kamerorna blinkar) .

  • Oavsett vilket alternativ som valts för [ Länkläge ] kommer signaler från parade trådlösa fjärrkontroller alltid att tas emot av WR-R11a eller WR-R10. Användare av den trådlösa fjärrkontrollen WR-1 måste välja ihopparning som WR-1 länkläge.