Smuts eller damm som kommer in i kameran när linser byts ut eller skyddslocket tas bort kan fästa vid bildsensorn och påverka dina fotografier. Alternativet "ren bildsensor" vibrerar sensorn för att ta bort damm.

Alternativ

Beskrivning

[ Start ]

Utför bildsensorrengöring omedelbart.

[ Automatisk rengöring ]

  • [ Rengör vid avstängning ]: Bildsensorn rengörs automatiskt under avstängning varje gång kameran stängs av.

  • [ Rengöring av ]: Automatisk bildsensorrengöring av.