Visa information om batteriet som för närvarande är isatt i kameran.

Alternativ

Beskrivning

[ Ladda ]

Den aktuella batterinivån, uttryckt i procent.

[ Antal skott ]

Antalet bilder som tagits sedan batteriet senast laddades.

[ Kalibrering ]

En indikator på om batteriet kräver kalibrering. Kalibrering säkerställer noggrannheten i batterinivåvisningen; efter att batteriet har laddats ett visst antal gånger kommer [ j ] att visas.

  • Vi rekommenderar att du kalibrerar batteriet när [ j ] visas ( Kalibrera batterier ).

  • En [ –– ] indikerar att kalibrering inte krävs.

[ Batteriålder ]

En display i fem nivåer som visar batteriets ålder.

  • Ett värde på "0" ( k ) indikerar att batteriets prestanda är oförsämrad.

  • Ett värde på "4" ( l ) indikerar att batteriet har nått slutet av sin laddningstid. Byt ut batteriet.

Antal skott

[Antal bilder ] visar antalet gånger som slutaren har utlösts. Observera att kameran ibland kan utlösa slutaren utan att ta ett foto, till exempel när man mäter förinställd manuell vitbalans.

Ladda batterier vid låga temperaturer

Batterier uppvisar i allmänhet en minskning i kapacitet vid låga omgivningstemperaturer. Även nya batterier laddade vid temperaturer under cirka 5 °C (41 °F) kan visa en tillfällig ökning från "0" till "1" i värdet som visas för [ Batteriålder ], men displayen återgår till det normala när batteriet har laddats vid en temperatur på cirka 20 °C (68 °F) eller högre.