I fotoläge dämpas fotograferingsskärmen för att spara ström cirka 15 sekunder innan standby-timern går ut.

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Aktivera energibesparing. Skärmens uppdateringsfrekvens kan sjunka.

[ AV ]

Inaktivera energibesparing. Observera att du väljer [ OFF ] stoppar inte fotograferingsdisplayen att dämpas några sekunder innan standbytimern går ut.

Energibesparing (fotoläge)

Observera att även när [ ] är valt, kommer energibesparing inte att fungera:

  • om [ Ingen gräns ] har valts för anpassad inställning c3 [ Strömavstängningsfördröjning ] > [ Standbytimer ] eller om den valda fördröjningen är mindre än 30 sekunder,

  • under zoom,

  • medan kameran är ansluten till en annan enhet via HDMI,

  • medan kameran är ansluten till och utbyter data med en dator via USB, eller

  • medan kameran är ansluten till en nätadapter.