Spara aktuella kameramenyinställningar på ett minneskort. Du kan också ladda sparade inställningar, vilket gör att menyinställningar kan delas mellan kameror av samma modell.

  • Om två minneskort sätts i, kommer inställningarna att sparas på kortet i kortplats 1.

  • Följande inställningar sparas:

Inställningar som kan sparas och laddas

FOTO SHOOTING MENY

[ Fotograferingsmenybank ]

[ Utökade menybanker ]

[ Filnamn ]

[ Roll spelad av kort i fack 2 ]

[ Bildområde ]

[ Bildkvalitet ]

[ Bildstorlek ]

[ RAW-inspelning ]

[ ISO-känslighetsinställningar ]

[ Vitbalans ]

[ Ställ in bildkontroll ] (Anpassade bildkontroller sparas som [ Auto ])

[ Färgrymd ]

[ Active D-Lighting ]

[ Lång exponering NR ]

[ Hög ISO NR ]

[ Vinjettkontroll ]

[ Diffraktionskompensation ]

[ Automatisk distorsionskontroll ]

[ Reducering av fotoflimmer ]

[ Mätning ]

[ Blixtkontroll ]

[ Fokusläge ]

[ AF-områdesläge ]

[ AF-motivdetektionsalternativ ]

[ Vibrationsreducering ] (de tillgängliga alternativen varierar med objektivet)

[ Automatisk variation ]

MENYN FÖR VIDEORECORDING

[ Fotograferingsmenybank ]

[ Utökade menybanker ]

[ Filnamn ]

[ Destination ]

[ Videofiltyp ]

[ Bildstorlek/bildhastighet ]

[ Bildområde ]

[ Utökad översampling ]

[ ISO-känslighetsinställningar ]

[ Vitbalans ]

[ Ställ in bildkontroll ] (Anpassade bildkontroller sparas som [ Auto ])

[ HLG kvalitet ]

[ Active D-Lighting ]

[ Hög ISO NR ]

[ Vinjettkontroll ]

[ Diffraktionskompensation ]

[ Automatisk distorsionskontroll ]

[ Reducering av videoflimmer ]

[ Mätning ]

[ Fokusläge ]

[ AF-områdesläge ]

[ AF-motivdetektionsalternativ ]

[ Vibrationsreducering ] (de tillgängliga alternativen varierar med objektivet)

[ Elektronisk VR ]

[ Mikrofonkänslighet ]

[ Dämpare ]

[ Frekvenssvar ]

[ Vindbrusreducering ]

[ Mic jack plug-in power ]

[ Hörlursvolym ]

[ Tidskod ] (förutom [ Tidskod ursprung ])

[ Extern rek. cntrl (HDMI) ]

MENY FÖR ANPASSADE INSTÄLLNINGAR

Alla objekt

UPPSPELNINGSMENY

[ Visningsalternativ för uppspelning ]

[ Ta bort bilder från båda platserna ]

[ PB-plats för inspelning i två format ]

[ Filtrerade uppspelningskriterier ]

[ Bildrecension ]

[ Efter radering ]

[ Visa efter sprängning ]

[ Rotera högt ]

INSTÄLLNINGSMENY

[ Språk ]

[ Tidszon och datum ] (förutom [ Datum och tid ])

[ Finder visningsstorlek (foto Lv) ]

[ Begränsa val av monitorläge ]

[ Rotera infodisplay automatiskt ]

[ Objektsdata utan CPU ]

[ Spara fokusposition ]

[ Automatisk temperaturavstängning ]

[ Sensorsköldbeteende vid avstängning ]

[ Rengör bildsensor ]

[ Bildkommentar ]

[ Upphovsrättsinformation ]

[ IPTC ]

[ Alternativ för röstmemo ]

[ Kameraljud ]

[ Tyst läge ]

[ Pekkontroller ]

[ HDMI ]

[ USB-anslutningsprioritet ]

[ Platsdata (inbyggd) ] (förutom [ Position ])

[ Alternativ för trådlös fjärrkontroll (WR) ]

[ Tilldela fjärrkontroll (WR) Fn-knapp ]

[ USB-strömleverans ]

[ Energibesparing (fotoläge) ]

[ Fack tomt frigöringslås ]

MIN MENY

Det aktuella innehållet i "Min meny"

[ Välj flik ]

SENASTE INSTÄLLNINGAR

Det aktuella innehållet i menyn för senaste inställningar (upp till 20 objekt)

[ Välj flik ]

Spara menyinställningar

Spara inställningarna på ett minneskort. Om kortet är fullt visas ett felmeddelande och inställningarna sparas inte. Sparade inställningar kan endast användas med andra kameror av samma modell.

Ladda menyinställningar

Ladda sparade inställningar från ett minneskort. Observera att [ Ladda menyinställningar ] endast är tillgängligt när ett minneskort som innehåller sparade inställningar är isatt.

Varning: Sparade inställningar

Inställningarna sparas i filer med namnet "NCSET***", där "***" är en identifierare som varierar från kamera till kamera. Kameran kommer inte att kunna ladda inställningar om filnamnet ändras.