Finjustera fokus för det aktuella objektivet.

 • Använd endast vid behov.

 • Vi rekommenderar att du utför finjustering på ett fokusavstånd som du använder ofta. Om du till exempel utför fokusjustering på ett kort fokusavstånd, kan du uppleva det mindre effektivt på längre avstånd.

Alternativ

Beskrivning

[ AF finjustera ]

Välj [ ON ] för att aktivera finjustering.

[ Finjustera och spara objektiv ]

Finjustera fokus för det aktuella objektivet. Tryck på 1 eller 3 för att markera objekt och tryck på 4 eller 2 för att välja mellan värden mellan +20 och -20.

 • Ju större finjusteringsvärdet är, desto längre bort är brännpunkten från objektivet; ju mindre värde, desto närmare brännpunkten.

 • Displayen visar nuvarande och tidigare värden.

 • Kameran kan lagra värden för upp till 40 objektivtyper.

 • Om det redan finns ett värde för det aktuella objektivet kan du välja om du vill lägga till ett nytt värde eller skriva över det befintliga värdet.

[ Standard ]

Välj finjusteringsvärden för objektiv för vilka inga värden tidigare har sparats med [ Finjustera och spara objektiv ]. Tryck på 4 eller 2 för att välja mellan värden mellan +20 och -20.

[ Lista sparade värden ]

Listvärden sparade med [ Finjustera och spara objektiv ]. Om du markerar ett objektiv i listan och trycker på 2 visas dialogrutan [ Välj linsnummer ].

 • Dialogrutan [ Välj objektivnummer ] används för att ange objektividentifieraren.

 • För objektiv med Z-fäste och vissa F-objektiv skrivs linsens serienummer in automatiskt.

[ Välj värde för aktuellt objektiv ]

Välj bland flera finjusteringsvärden som sparats för objektiv av samma typ.

Ta bort sparade värden

För att radera värden som sparats med [ Finjustera och spara objektiv ], markera önskat objektiv i listan [ Lista sparade värden ] och tryck på O ( Q ).

Skapa och spara finjusterande värden

 1. Fäst objektivet på kameran.

 2. Välj [ AF-fininställningsalternativ ] i inställningsmenyn, markera sedan [ Finjustera och spara objektiv ] och tryck på 2 .

  En dialogruta för AF-fininställning kommer att visas.

 3. Tryck på 4 eller 2 för att finjustera autofokus.

  • Välj mellan värden mellan +20 och -20.

  • Det aktuella värdet visas med g , det tidigare valda värdet med o .

  • Om ett zoomobjektiv är monterat kan du välja separata finjusteringsvärden för maximal vinkel (WIDE) och maximal zoom (TELE). Använd 1 och 3 för att välja mellan de två.

  • Ju större finjusteringsvärdet är, desto längre bort är brännpunkten från objektivet; ju mindre värde, desto närmare brännpunkten.

 4. Tryck på J för att spara det nya värdet.

Välja ett standardfinjusteringsvärde

 1. Välj [ AF fininställningsalternativ ] i inställningsmenyn, markera sedan [ Standard ] och tryck på 2 .

 2. Tryck på 4 eller 2 för att finjustera autofokus.

  • Välj mellan värden mellan +20 och -20.

  • Det aktuella värdet visas med g , det tidigare valda värdet med o .

  • Ju större finjusteringsvärdet är, desto längre bort är brännpunkten från objektivet; ju mindre värde, desto närmare brännpunkten.

 3. Tryck på J för att spara det nya värdet.