Om [ Sensorsköld stängs ] väljs, stängs skyddet framför bildsensorn när kameran stängs av. Detta förhindrar att damm eller andra främmande föremål samlas på bildsensorn när linser byts ut. Det kan dock också öka kamerans starttider.

Varningar: Sensorskölden
  • Skölden kan skadas genom att röra den när den är stängd.

  • När du byter linser med skyddet stängt, var noga med att sätta in linsen vinkelrätt mot fästet. Om de sätts i en vinkel kan linser komma i kontakt med sensorskyddet och skada skyddet eller bildsensorn.