Pixelmapping kontrollerar och optimerar kamerans bildsensor. Om du märker att oväntade ljusa fläckar dyker upp på bilder tagna med kameran, utför pixelmappning enligt beskrivningen nedan.

  • Pixelmappning är endast tillgänglig när ett Z-fästeobjektiv eller en valfri FTZ II/FTZ-fästeadapter är ansluten.

  • För att förhindra oväntat strömavbrott, använd ett fulladdat batteri, den medföljande laddningsnätadaptern eller en valfri nätadapter och strömkontakt.

  • För att starta pixelmappning, välj [ Start ]. Ett meddelande visas medan operationen pågår.

Varningar: Pixelmapping
  • Försök inte använda kameran medan pixelmappning pågår. Stäng inte av kameran eller ta inte bort eller koppla från strömkällan.

  • Pixelmappning kanske inte är tillgänglig om kamerans inre temperatur är förhöjd.