Välj vilken roll Fn- knappen spelar på valfria trådlösa fjärrkontroller utrustade med en Fn- knapp. Se Anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ] för mer information.

Alternativ

A

[ AF-ON ]

F

[ Endast AF-lås ]

D

[ AE-lås (Återställ vid släpp) ]

C

[ Endast AE-lås ]

B

[ AE/AF-lås ]

r

[ FV-lås ]

h

[ c Inaktivera/aktivera ]

q

[ Förhandsgranskning ]

o

[ Återkalla fotograferingsfunktioner ]

4

[ + RAW ]

[ Ingen ]