Tato položka slouží k úpravě nastavení ovládání dotykem na monitoru.

Povolit/zakázat ovládání dotykem

Chcete-li zamezit náhodnému použití dotykových ovládacích prvků, vyberte možnost Zakázat; chcete-li povolit dotykové ovládací prvky pouze v režimu přehrávání, vyberte možnost Pouze přehrávání.

Změna snímků v r. přehr. jedn. sn.

Tato položka slouží k výběru gesta používaného pro zobrazení dalšího snímku v režimu přehrávání jednotlivých snímků: rychlého pohybu zprava doleva nebo zleva doprava.