Funkce D-Lighting slouží k vyjasnění stínů a je ideálním řešením pro snímky tmavých objektů a objektů v protisvětle.

Před úpravou

Po úpravě

Pomocí tlačítek 4 a 2 nastavte sílu prováděné korekce. Účinek nastavení lze zobrazit a zkontrolovat na obrazovce úprav. Stisknutím tlačítka J uložíte retušovanou kopii snímku.