Tato položka zaznamenává dvě až deset expozic NEF (RAW) jako jediný snímek.

Vytvoření vícenásobné expozice

Vícenásobné expozice nelze zaznamenávat v režimu živého náhledu. Před dalším pokračováním ukončete živý náhled.

Rozšířené doby záznamu

Pokud se monitor vypne během přehrávání nebo při práci s menu a není provedena žádná operace po dobu přibližně 30 s, fotografování se ukončí a vícenásobná expozice se vytvoří z expozic pořízených do tohoto okamžiku. Čas dostupný pro zaznamenání další expozice lze prodloužit výběrem delší doby v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 c2: Časovač pohotovost. režimu).

 1. Vyberte položku Vícenásobná expozice.

  Vyberte položku Vícenásobná expozice v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte režim.

  Vyberte položku Režim vícenásobné expozice a stiskněte tlačítko 2, potom vyberte stisknutím tlačítek 1 a 3 požadovaný režim a potvrďte stisknutím tlačítka J.

  Je-li vybrána možnost Zapnuto (série) nebo Zapnuto (jeden snímek), zobrazí se na kontrolním panelu symbol n.

 3. Vyberte počet snímků.

  Vyberte položku Počet snímků a stiskněte tlačítko 2.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte počet expozic, které budou zkombinovány pro vytvoření jednoho snímku, a stiskněte tlačítko J.

  Tlačítko BKT

  Pokud je vybrána možnost Vícenásobná expozice v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko BKT + y (0 f1: Uživ. přiřazení ovládacích prvků), můžete vybrat režim vícenásobné expozice stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče; počet snímků můžete vybrat stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového voliče. Režim a počet snímků se zobrazují na kontrolním panelu: symboly reprezentující režim jsou 5 pro možnost Vypnuto, B pro možnost Zapnuto (jeden snímek) a 6 pro možnost Zapnuto (série).

 4. Vyberte režim prolnutí.

  Vyberte položku Režim prolnutí a stiskněte tlačítko 2, potom vyberte stisknutím tlačítek 1 a 3 požadovaný režim a potvrďte stisknutím tlačítka J.

 5. Zvolte, jestli budete chtít uchovat jednotlivé expozice.

  Chcete-li zvolit, jestli mají být jednotlivé expozice tvořící vícenásobnou expozici uchovány nebo vymazány, vyberte možnost Uchovat všechny expozice, stiskněte tlačítko 2, stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovanou možnost a potvrďte stisknutím tlačítka J.

 6. Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.

  V režimech sériového snímání zaznamená fotoaparát všechny expozice pořízené v jedné sérii. Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série), fotoaparát pokračuje v záznamu vícenásobných expozic během stisknutí tlačítka spouště; pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), vícenásobná expozice se ukončí po expozici prvního snímku. V režimu samospouště fotoaparát automaticky zaznamená počet expozic vybraný v kroku 3, a to bez ohledu na možnost vybranou v uživatelské funkci c3 (Samospoušť) > Počet snímků (0 c3: Samospoušť); interval mezi snímky je však určen uživatelskou funkcí c3 (Samospoušť) > Interval mezi snímky. V ostatních snímacích režimech je při každém stisknutí tlačítka spouště pořízen jeden snímek; pokračujte ve fotografování až do zaznamenání všech expozic. Informace o přerušení vícenásobné expozice před zaznamenáním všech snímků viz „Ukončení vícenásobných expozic“ (0 Ukončení vícenásobných expozic).

  Až do konce fotografování bliká symbol n. Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série), pořizování vícenásobné expozice se ukončí pouze v případě výběru možnosti Vypnuto pro režim vícenásobné expozice; pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), pořizování vícenásobné expozice se automaticky ukončí po dokončení vícenásobné expozice. Po dokončení pořizování vícenásobné expozice zmizí symbol n z displeje.

Použití tlačítka i

Níže uvedené možnosti lze zobrazit stisknutím tlačítka K během vícenásobná expozice a následným stisknutím tlačítka i. Použijte dotykovou obrazovku nebo se pohybujte v menu pomocí multifunkčního voliče; stisknutím tlačítek 1 a 3 vybírejte položky a stisknutím tlačítka J potvrzujte výběr.

 • Zobrazit průběh: Zobrazení náhledu vytvořeného z expozic zaznamenaných do tohoto okamžiku.
 • Opakovat poslední expozici: Opakované pořízení poslední expozice.
 • Uložit a ukončit: Vytvoření vícenásobné expozice z expozic pořízených do tohoto okamžiku.
 • Zrušit a ukončit: Návrat bez zaznamenání vícenásobné expozice. Pokud je v položce Uchovat všechny expozice vybrána možnost Zapnuto, budou uchovány jednotlivé expozice.

Tlačítko i

Ukončení vícenásobných expozic

Chcete-li ukončit vícenásobnou expozici před pořízením specifikovaného počtu expozic, vyberte možnost Vypnuto pro režim vícenásobné expozice nebo stiskněte tlačítko K následované tlačítkem i a vyberte možnost Uložit a ukončit nebo Zrušit a ukončit. Pokud je fotografování ukončeno nebo vyberete možnost Uložit a ukončit před pořízením specifikovaného počtu expozic, vytvoří se vícenásobná expozice z expozic zaznamenaných do tohoto okamžiku. Pokud je vybrána možnost Průměr v položce Režim prolnutí, upraví se expoziční podíl tak, aby odrážel počet aktuálně zaznamenaných expozic. Mějte na paměti, že fotografování se automaticky ukončí, pokud:

 • Je proveden dvoutlačítkový reset
 • Je vypnut fotoaparát
 • Je vybitá baterie

Vícenásobná expozice

Vícenásobné expozice mohou být ovlivněné obrazovým šumem (náhodně rozmístěnými jasně zbarvenými pixely, závojem nebo proužky).

Během zaznamenávání vícenásobné expozice nevyjímejte ani nevyměňujte paměťovou kartu.

Během fotografování není k dispozici živý náhled. Výběrem živého náhledu se resetuje nastavení položky Režim vícenásobné expozice na Vypnuto.

Provozní informace uvedené na obrazovce informací o snímku při přehrávání (včetně měření expozice, expozičních parametrů, expozičního režimu, ohniskové vzdálenosti, data a času záznamu a orientace fotoaparátu) platí pro první snímek vícenásobné expozice.

Intervalové snímání

Pokud je intervalové snímání aktivováno před pořízením první expozice, fotoaparát bude zaznamenávat expozice ve vybraném intervalu až do pořízení počtu expozic specifikovaného v menu vícenásobné expozice (počet snímků uvedený v menu intervalového snímání je ignorován). Tyto expozice se poté zaznamenají jako jediný snímek a intervalové snímání se ukončí (pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek) pro režim vícenásobné expozice, ukončí se automaticky rovněž vícenásobná expozice).

Další nastavení

Během pořizování vícenásobné expozice nelze formátovat paměťové karty a některé položky menu jsou zobrazeny v šedé barvě a nelze je měnit.