Často používaná nastavení lze přiřadit polohám U1 a U2 voliče expozičních režimů.

Uložení uživatelských nastavení

 1. Vyberte režim.

  Otočte volič expozičních režimů na požadovaný režim.

  Volič expozičních režimů

 2. Upravte nastavení.

  Proveďte požadovaná nastavení flexibilního programu (režim P), času závěrky (režimy S a M), clony (režimy A a M), korekce expozice a zábleskové expozice, zábleskového režimu, zaostřovacího pole, měření expozice, automatického zaostřování a režimu činnosti zaostřovacích polí, bracketingu a nastavení v menu fotografování, videosekvencí a uživatelských funkcí (0 C Menu fotografování: Možnosti snímání, 1 Menu videosekvencí: Možnosti pro záznam videosekvencí, A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu).

 3. Vyberte položku Uložení uživatel. nastavení.

  Stiskněte tlačítko G pro zobrazení menu. Vyberte položku Uložení uživatel. nastavení v menu nastavení a stiskněte tlačítko 2.

  Tlačítko G

 4. Vyberte možnost Uložit do U1 nebo Uložit do U2.

  Vyberte možnost Uložit do U1 nebo Uložit do U2 a stiskněte tlačítko 2.

 5. Uložte uživatelská nastavení.

  Vyberte možnost Uložit nastavení a stiskněte tlačítko J pro přiřazení nastavení vybraných v krocích 1 a 2 poloze voliče expozičních režimů vybrané v kroku 4.

Uživatelská nastavení

Nastavení následujících položek nelze uložit do uživatelských nastavení U1 a U2.

Menu fotografování:

 • Složka pro ukládání
 • Volba obrazového pole
 • Správa předv. Picture Control
 • Dálkové ovládání (ML-L3)
 • Vícenásobná expozice
 • Intervalové snímání

Menu videosekvencí:

 • Volba obrazového pole
 • Správa předv. Picture Control
 • Časosběrné snímání

Menu uživatelských funkcí:

 • a10 (Man. zaostř. kroužek v r. AF)
 • d9 (Optická redukce vibrací)

Vyvolání uživatelských nastavení

Jednoduše otočte volič expozičních režimů do polohy U1 pro vyvolání nastavení přiřazených volbě Uložit do U1, resp. do polohy U2 pro vyvolání nastavení přiřazených volbě Uložit do U2.

Volič expozičních režimů