Tato položka slouží k přejmenování složek a volbě složky, do které se budou ukládat nově pořizované snímky.

Složka

Číslo složky Název složky

Přejmenovat

Složky jsou označeny pětiznakovým názvem složky, kterému předchází třímístné číslo složky automaticky přiřazované fotoaparátem. Výchozí název složky je „ND850“; chcete-li změnit název přiřazovaný novým složkám, vyberte možnost Přejmenovat a přejmenujte složku způsobem popsaným v části „Zadání textu“ (0 Zadání textu). Je-li třeba, lze obnovit výchozí název stisknutím a podržením tlačítka O (Q) během zobrazení klávesnice. Existující složky nelze přejmenovat.

Výběr složky podle čísla

Chcete-li vybírat složky podle čísla nebo vytvořit novou složku s aktuálním názvem složky a novým číslem složky:

 1. Vyberte položku Výběr složky podle čísla.

  Vyberte položku Výběr složky podle čísla a stiskněte tlačítko 2. Zobrazí se dialogové okno s podtrženým aktuálním hlavním slotem.

 2. Zvolte číslo složky.

  Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte číslici a stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte nastavení. Existuje-li již složka s vybraným číslem, zobrazí se vlevo od čísla složky symbol W, X nebo Y:

  • W: Složka je prázdná.
  • X: Složka je zčásti zaplněná.
  • Y: Složka obsahuje 5 000 snímků nebo snímek s číslem 9999. Do této složky nelze uložit další snímky.

  Karta, na které je složka uložena, se zobrazuje prostřednictvím symbolu slotu pro kartu v pravém horním rohu dialogu „výběr složky podle čísla“. Karta používaná pro nové složky závisí na aktuálně vybrané možnosti v položce Funkce doplňkového slotu (0 Funkce doplňkového slotu).

 3. Uložte změny a opusťte menu.

  Stisknutím tlačítka J dokončete operaci a vraťte se do hlavního menu (chcete-li se vrátit zpět beze změny složky pro ukládání, stiskněte tlačítko G). Pokud složka se specifikovaným číslem doposud neexistuje, vytvoří se nová složka. Následně pořízené snímky se uloží do vybrané složky (pokud již není zaplněna).

Výběr složky ze seznamu

Chcete-li vybrat složku ze seznamu existujících složek:

 1. Vyberte položku Výběr složky ze seznamu.

  Vyberte položku Výběr složky ze seznamu a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte složku.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte složku.

 3. Potvrďte výběr složky.

  Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr zvolené složky a vraťte se do hlavního menu. Další pořízené snímky se uloží do vybrané složky.

Čísla složek a souborů

Jakmile dosáhne číslo složky hodnoty 999, nelze vytvořit nové složky a navíc se po dosažení čísla souboru 9999 nebo počtu souborů ve složce 5 000 zablokuje závěrka. To samé platí při pokusu o zaznamenání videosekvence v případě, když fotoaparát vypočte, že počet souborů potřebný pro videosekvenci maximální délky by vedl k vytvoření souboru s číslem vyšším než 9999 či k více než 5 000 souborů ve složce. Chcete-li pokračovat ve fotografování, vytvořte složku s číslem nižším než 999 nebo zkuste změnit možnosti vybrané v položkách Vel. obrazu/snímací frekv. a Kvalita videa (0 Vel. obrazu/snímací frekv., Kvalita videa).

Doba spouštění

Obsahuje-li paměťová karta velké množství souborů nebo složek, může zapnutí fotoaparátu trvat delší dobu.