Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

SEE TEENUS VÕIB SISALDADA GOOGLE’I ABIL TEHTUD TÕLKEID. GOOGLE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST TÕLGETEGA SEOTUD GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KAUDSETEST, KAASA ARVATUD MISTAHES GARANTIID TÄPSUSE JA USALDUSVÄÄRSUSE SUHTES NING MISTAHES KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE SUHTES.

Nikon Corporation’i (edaspidi „Nikon”) viitejuhendid on tõlgitud teie mugavuseks Google Translate’i tõlketarkvara abil. Täpse tõlke pakkumiseks on tehtud mõistlikke jõupingutusi, kuid ükski automatiseeritud tõlge pole täiuslik ega ole mõeldud inimtõlkide asendamiseks. Tõlkeid esitatakse Nikoni viitejuhendite kasutajatele teenusena ning need on esitatud valmiskujul. Puuduvad mistahes garantiid, otsesed või kaudsed, mistahes tõlgete täpsuse, usaldusväärsuse või õigsuse suhtes inglise keelest mistahes teise keelde. Teatav sisu (nagu pildid, videod, Flash Video jne) ei pruugi tõlketarkvara piirangute tõttu olla täpselt tõlgitud.

Ametlik tekst on vastavate viitejuhendite inglisekeelne versioon. Mistahes tõlkimisel tekkinud lahknevused või erinevused ei ole siduvad ega oma juriidilist mõju vastavuse või jõustamise eesmärkidel. Mistahes küsimuste kerkimisel tõlgitud viitejuhendites sisalduva teabe õigsuse suhtes vaadake vastavate juhendite inglisekeelset versiooni, mis on ametlik versioon.

f3: kohandatud juhtnupud (taasesitus)

G nupp U A Kohandatud sätete menüü

Valige taasesituse ajal tehtavad toimingud kasutades allpool loetletud kaamera juhtnuppe.

 • Valige allolevate juhtnuppude rollid. Tõstke esile soovitud juhtelement ja vajutage J .

  Võimalus
  w [ nupp Fn1 ]
  y [ nupp Fn2 ]
  1 [ nupp Fn3 ]
  k [ Fn nupp vertikaalseks pildistamiseks ]
  a [ Kaitse/Fn4 nupp ]
  D [ DISP nupp ]
  W [ Heli nupp ]
  p [ OK nupp ]
  m [ WB nupp ]
  B [ nupp QUAL ]
  y [ Peakäsuvalik ]
  R [ Vertikaalse pildistamise mitmikvalija ]
  z [ Video salvestamise nupp ]
  3 [ Alamkäsuvalik ]
 • Nendele juhtelementidele määratavad rollid on loetletud allpool. Saadaolevad rollid sõltuvad juhtseadmest.

  Roll Kirjeldus
  g [ Kaitse ] Vajutage nuppu, et praeguse pildi kaitse sisse või välja lülitada.
  p [ Suumi sisse/välja ]

  Vajutage nuppu, et suumida ekraani praeguse fookuspunkti ümbrusesse (suumisuhe on eelnevalt valitud). Suumi tühistamiseks vajutage uuesti.

  • Suumisuhte valimiseks tõstke esile [ Zoom on/off ] ja vajutage 2 .
  • Suumi sisse/välja lülitamine on saadaval nii täiskaadris kui ka pisipiltide taasesituses.
  l [ Filtreeritud taasesitus ] Vajutage juhtnuppu, et vaadata ainult neid pilte, mis vastavad taasesitusmenüüs [ Filtered playback kriteeriumid ] valitud kriteeriumidele.
  N [ Filtreeritud taasesitus (valige kriteeriumid) ] Vajutage nuppu, et liikuda taasesitusmenüüs valikule [ Filtered playback kriteeriumid ].
  O [ Alusta seeria taasesitust ] Kui sarivõtte pilt kuvatakse täiskaadris, siis käivitatakse automaatne taasesitus ( 0 seeria taasesitus ). Pilte esitatakse nupu vajutamisel suurema kiirusega kui mitmikvalija kasutamisel. Taasesitus peatub, kui juhtnupp vabastatakse või kuvatakse sarivõtte viimane pilt.
  b [ Häälmemo ] Kasutage häälmemo toimingute jaoks juhtnuppu.
  K [ Valige arvutisse üleslaadimiseks ]

  Vajutage juhtnuppu, et laadida üles praegune pilt arvutisse või FTP-serverisse, millega kaamera on hetkel ühendatud.

  • Üleslaadimisvalikute vaatamiseks tõstke esile [ Vali üleslaadimiseks arvutisse ] või [ Vali üleslaadimiseks (FTP) ] ja vajutage 2 . Tõstke esile suvandid ja vajutage J , et valida ( M ) või tühistada ( U ).

   • [ Priority upload ]: kui see suvand on valitud ( M ), liigub pildi üleslaadimiseks märkimiseks juhtnupule vajutamine selle üleslaadimise järjekorra ette.
   • [ Protect ]: kui see suvand on valitud ( M ), kaitseb pildi üleslaadimiseks märgistamiseks nuppu vajutamine seda samaaegselt.
   • [ Rating ]: kui see suvand on valitud ( M ), määratakse pildi üleslaadimiseks märgistamiseks nuppu vajutades sellele samaaegselt eelseadistatud hinnang. Reitingu valimiseks vajutage 2 .
  N [ Valige üleslaadimiseks (FTP) ]
  c [ Hinnang ]

  Praeguse pildi hindamiseks taasesitusrežiimis vajutage juhtnuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu.

  • Reitinguvalikute kuvamiseks tõstke esile [ Rating ] ja vajutage 2 . Kui on valitud mõni muu suvand peale [ None ], saab valitud hinnangu piltidele määrata lihtsalt valitud juhtnupule vajutades. Kui vajutate nuppu uuesti, valitakse hinnang "tärnita".
  n [ Pisipilt sisse/välja ] Vajutage juhtnuppu, et lülituda täiskaadrilise ja 4-, 9- või 72-kaadrilise pisipildi taasesituse vahel.
  o [ Vaata histogramme ] Juhtnupu vajutamisel kuvatakse histogramm. Histogrammi kuva on saadaval nii täiskaadris kui ka pisipiltide taasesituses.
  u [ Valige pesa ja kaust ] Vajutage juhtnuppu, et kuvada dialoog [ Vali pesa ja kaust ], kus saate seejärel valida taasesitamiseks pesa ja kausta.
  M [ Tsükli teabe kuva ] Vajutage nuppu, et täiskaadrilise taasesituse ajal fototeabe kuvada. Saadaolevaid lehti saab valida taasesitusmenüüs [ Playback display options ] abil.
  P [ Jätka pildistamist ] Taasesituse lõpetamiseks ja võtterežiimi naasmiseks vajutage nuppu.
  [ C / D lülitatud ] Vajutage vertikaalseks pildistamiseks mitmikvalijat üles või alla, et vaadata teisi pilte, vasakule või paremale, et vaadata fototeavet.
  [ C / D lülitamata ] Vajutage vertikaalseks pildistamiseks mitmikvalijat üles või alla, et vaadata fototeavet, vasakule või paremale, et vaadata teisi pilte.
  [ Pole ] Kontroll ei mõjuta.

Käsuklahvid

Käsuvalikutele saab määrata järgmised rollid. Valikute vaatamiseks tõstke üksused esile ja vajutage 2 .

Frame Advanced

Valige kaadrite arv, mida saab täiskaadrilise taasesituse ajal käsuvalikukettaid pöörates vahele jätta.

Võimalus Kirjeldus
[ 1 kaader ] Hüppa edasi või tagasi 1 kaader korraga.
[ 10 kaadrit ] Hüppa 10 kaadrit korraga edasi või tagasi.
[ 50 kaadrit ] Hüppa 50 kaadrit korraga edasi või tagasi.
c [ Hinnang ] Liikuge valitud hinnanguga järgmise või eelmise pildi juurde.
P [ Kaitse ] Liikuge järgmise või eelmise kaitstud pildi juurde.
C [ Ainult fotod ] Liikuge järgmise või eelmise foto juurde.
1 [ Ainult videod ] Liikuge järgmise või eelmise video juurde.
c [ Jäta seeria esimese võtte juurde ] Valige see suvand, et jätta vahele kõik, välja arvatud esimene võte igas sarivõttes, mis kuvatakse käsuvalikutega piltide kerimisel. Pilte, mis ei ole sarivõtte osa, vahele ei jäeta.
u [ Kaust ] Kausta valimiseks keerake ketast.
7 [ Lehekülg ] Vaadake järgmist või eelmist pisipiltide lehekülge.

Video taasesitus

Valige käsuvalikute rollid video taasesituse ajal.

Võimalus Kirjeldus
[ 1 kaader ] Kerige kaadri kaupa edasi või tagasi.
[ 5 kaadrit ] Kerige 5 kaadrit korraga edasi või tagasi.
[ 10 kaadrit ] Kerige 10 kaadrit korraga edasi või tagasi.
[ 2 s ] Hüppa edasi või tagasi 2 s korraga.
[ 5 s ] Hüppa edasi või tagasi 5 s korraga.
[ 10 s ] Liikuge 10 sekundit edasi või tagasi.
[ Esimene/viimane kaader ] Liikuge esimese või viimase kaadri juurde.