Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

SEE TEENUS VÕIB SISALDADA GOOGLE’I ABIL TEHTUD TÕLKEID. GOOGLE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST TÕLGETEGA SEOTUD GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KAUDSETEST, KAASA ARVATUD MISTAHES GARANTIID TÄPSUSE JA USALDUSVÄÄRSUSE SUHTES NING MISTAHES KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE SUHTES.

Nikon Corporation’i (edaspidi „Nikon”) viitejuhendid on tõlgitud teie mugavuseks Google Translate’i tõlketarkvara abil. Täpse tõlke pakkumiseks on tehtud mõistlikke jõupingutusi, kuid ükski automatiseeritud tõlge pole täiuslik ega ole mõeldud inimtõlkide asendamiseks. Tõlkeid esitatakse Nikoni viitejuhendite kasutajatele teenusena ning need on esitatud valmiskujul. Puuduvad mistahes garantiid, otsesed või kaudsed, mistahes tõlgete täpsuse, usaldusväärsuse või õigsuse suhtes inglise keelest mistahes teise keelde. Teatav sisu (nagu pildid, videod, Flash Video jne) ei pruugi tõlketarkvara piirangute tõttu olla täpselt tõlgitud.

Ametlik tekst on vastavate viitejuhendite inglisekeelne versioon. Mistahes tõlkimisel tekkinud lahknevused või erinevused ei ole siduvad ega oma juriidilist mõju vastavuse või jõustamise eesmärkidel. Mistahes küsimuste kerkimisel tõlgitud viitejuhendites sisalduva teabe õigsuse suhtes vaadake vastavate juhendite inglisekeelset versiooni, mis on ametlik versioon.

Teie turvalisuse tagamiseks

Varalise kahju või teie või teiste inimeste vigastuste vältimiseks lugege enne antud toote kasutamist läbi kogu jaotis „Teie turvalisuse tagamiseks”.

Pärast nende ohutusjuhiste lugemist hoidke need edaspidiseks kasutamiseks käepärast.

OHTLIK. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine toob kaasa suure ohu surma või raskete vigastuste tekkeks.
HOIATUS. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda surma või raske vigastusega.
ETTEVAATUST. Sellel ikooniga märgitud ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda vigastuse või varalise kahjuga.
 HOIATUS

Mitte kasutada kõndimise või sõiduki juhtimise ajal.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumeid või muid vigastusi.

Ärge võtke antud toodet lahti ega tehke selles muudatusi. Ärge puudutage mahakukkumise või muu õnnetuse tagajärjel paljastunud siseosi.

Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda elektrilöögi või muu vigastusega.

Mistahes ebanormaalsuste, nagu toote tekitatava suitsu, kuumuse või ebatavaliste lõhnade märkamisel lahutage viivitamatult aku või toiteallikas.

Kasutamise jätkamine võib põhjustada süttimist, põletusi või muid vigastusi.

Hoida kuivana. Mitte käsitseda märgade kätega. Ärge käsitsege pistikut märgade kätega.

Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.

Vältige sisselülitatud toitega toote pikemaajalist kokkupuudet oma nahaga.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda madalatemperatuuriliste põletustega.

Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku tolmu või gaasi, nt propaani, bensiini või aerosoolide läheduses.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda plahvatuse või süttimisega.

Ärge vaadake läbi objektiivi otse päikesesse ega muusse ereda valguse allikasse.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada nägemiskahjustust.

Ärge suunake välku või automaatse teravustamise abi valgustit mootorsõiduki juhi suunas.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.

Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega. Lisaks pidage silmas, et väikesed osad kujutavad endast lämbumisohtu. Kui laps on selle toote mistahes osa alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Ärge mässige, mähkige ega keerutage rihmu ümber oma kaela.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.

Ärge kasutage akusid, laadijaid või vahelduvvooluadaptereid, mis ei ole spetsiaalselt antud tootega kasutamiseks ette nähtud. Antud tootega kasutamiseks ettenähtud akude, laadijate ja vahelduvvooluadapterite kasutamisel vältige alljärgnevat.

  • Ärge kahjustage ega modifitseerige juhtmeid või kaableid, ärge tõmmake ega painutage neid jõuliselt, ärge paigutage neid raskete esemete alla ning ärge laske neil kuumuse või tulega kokku puutuda.
  • Ärge kasutage pinge muundamiseks ettenähtud reisikonvertereid või adaptereid või koos alalis-vahelduvvoolu inverteritega.

Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.

Ärge käsitsege pistikut äikesetormi ajal toote laadimisel või vahelduvvooluadapteri kasutamisel.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda elektrilöögiga.

Pistiku metallosadele või nende lähedale kogunenud tolm tuleb eemaldada kuiva lapiga.

Kasutamise jätkamine võib lõppeda süttimisega.

Ärge käsitsege paljaste kätega eriti kõrge või madala temperatuuriga kohtades.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või külmakahjustusega.

 ETTEVAATUST

Ärge jätke objektiivi päikesele või muudele tugevatele valgusallikatele suunatuna.

Objektiiviga teravustatud valgus võib põhjustada süttimist või kahjustada toote siseosi. Tagantvalgustatud objektide pildistamisel hoidke päike kaadrist piisavalt kaugel. Kaadril lähedal paikneva päikese korral võib kaamerasse fookustatud päikesevalgus süttimist põhjustada.

Kohtades, kus selle kasutamine on keelatud, lülitage toode välja. Blokeerige asukohaandmete funktsioon. Lõpetage asukoha jälgimine. Blokeerige juhtmevabad funktsioonid kohtades, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on keelatud.

Antud toote tekitatav raadiosageduskiirgus võib häirida seadmestiku tööd lennukil või haiglates või teistes meditsiiniasutustes.

Eemaldage aku ja lahutage vahelduvvooluadapter, kui toodet pikemat aega ei kasutata.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.

Ärge kasutage välklampi kokkupuutes naha või objektidega või nende vahetus läheduses.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või süttimisega.

Ärge jätke toodet pikemaks ajaks äärmiselt kõrge temperatuuriga kohtadesse, nt suletud autosse või otsese päikesevalguse kätte.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.

Ärge vaadake otse automaatse teravustamise abi valgustile.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib nägemist kahjustada.

Ärge transportige kaameraid või objektiive kinnitatud statiivide või sarnaste tarvikutega.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega.

Ärge puudutage kaamerat ega mälukaarte kõrge temperatuuri hoiatuse kuvamisel ekraanil või pildiotsijas.

Kaamera ja mälukaardid on kuumad ning võivad põhjustada põletusi või kaardi või aku eemaldamisel maha pillamist ja kahjustada saamist.

Hoidke toode vähemalt 5 cm kaugusel südamestimulaatoritest ja teistest meditsiiniseadmetest.

Läheduses olevad meditsiiniseadmed võivad saada mõjutada magnetist või magnetitest tootes.

 OHTLIK (Akud)

Vältige akude väärkäitlemist.

Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.

  • Kasutage ainult antud tootega kasutamiseks heakskiidetud akusid.
  • Hoidke akusid leegi või ülemäärase kuumuse eest.
  • Mitte lahti võtta.
  • Hoiduge klemme lühistamast neid kaelakee, juuksenõelade või muude metallesemetega puudutades.
  • Hoidke akusid või neid sisaldavaid tooteid tugevate füüsiliste löökide eest.
  • Ärge astuge akudele, läbistage neid naeltega ega lööge haamriga.

Laadige ainult nii, nagu näidatud.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.

Akuvedeliku silmadega kokkupuutumisel loputage rohke puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.

Tegevusega viivitamine võib lõppeda silmavigastustega.

Järgige lennufirma personali juhiseid.

Järelevalveta jäetud akud võivad suurtes kõrgustes rõhuvabas keskkonnas lekkida, üle kuumeneda, lõhkeda või süttida.

 HOIATUS (Akud)

Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas.

Kui laps on aku/patarei alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Hoidke akusid lemmikloomadele ja teistele loomadele kättesaamatus kohas.

Akud võivad loomade poolt hammustamisel, närimisel või muul viisil kahjustamisel lekkida, üle kuumeneda, puruneda või süttida.

Ärge kastke akusid vette ja kaitske neid vihma eest.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega. Toote märjaks saamisel kuivatage see viivitamatult käteräti või muu sarnase riidega.

Akudes mis tahes muutuste, nt värvikaotuse või deformatsiooni, märkamisel katkestage kasutamine viivitamatult. Kui EN-EL18d akude laadimine ei lõpe ettenähtud aja jooksul, lõpetage nende laadimine.

Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.

Kui akusid ei ole enam vaja, isoleerige klemmid kleeplindiga.

Metallobjektide kokkupuude klemmidega võib põhjustada ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.

Akuvedeliku nahale või riietele sattumisel loputage mõjutatud piirkonda viivitamatult rohke puhta veega.

Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda nahaärritusega.