Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

SEE TEENUS VÕIB SISALDADA GOOGLE’I ABIL TEHTUD TÕLKEID. GOOGLE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST TÕLGETEGA SEOTUD GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KAUDSETEST, KAASA ARVATUD MISTAHES GARANTIID TÄPSUSE JA USALDUSVÄÄRSUSE SUHTES NING MISTAHES KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE SUHTES.

Nikon Corporation’i (edaspidi „Nikon”) viitejuhendid on tõlgitud teie mugavuseks Google Translate’i tõlketarkvara abil. Täpse tõlke pakkumiseks on tehtud mõistlikke jõupingutusi, kuid ükski automatiseeritud tõlge pole täiuslik ega ole mõeldud inimtõlkide asendamiseks. Tõlkeid esitatakse Nikoni viitejuhendite kasutajatele teenusena ning need on esitatud valmiskujul. Puuduvad mistahes garantiid, otsesed või kaudsed, mistahes tõlgete täpsuse, usaldusväärsuse või õigsuse suhtes inglise keelest mistahes teise keelde. Teatav sisu (nagu pildid, videod, Flash Video jne) ei pruugi tõlketarkvara piirangute tõttu olla täpselt tõlgitud.

Ametlik tekst on vastavate viitejuhendite inglisekeelne versioon. Mistahes tõlkimisel tekkinud lahknevused või erinevused ei ole siduvad ega oma juriidilist mõju vastavuse või jõustamise eesmärkidel. Mistahes küsimuste kerkimisel tõlgitud viitejuhendites sisalduva teabe õigsuse suhtes vaadake vastavate juhendite inglisekeelset versiooni, mis on ametlik versioon.

Märkused

Teatised USA klientidele

Akulaadija

OLULISED OHUTUSJUHISED – SÄILITA NEED JUHISED

OHT – TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHTU VÄHENDAMISEKS TÄITKE HOOLIKALT NEID JUHISTE

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) raadiosageduslike häirete avaldus

See seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamine on allutatud kahele järgmisele tingimusele: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Märkus . Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osale B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest kodupaigaldises. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et teatud paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, julgustatakse kasutajat proovima häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega:

  • Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
  • Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
  • Ühendage seade vooluringi pistikupessa, mis erineb sellest, millega vastuvõtja on ühendatud.
  • Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

ETTEVAATUST

Modifikatsioonid

FCC nõuab, et kasutajat teavitataks, et selle seadme mis tahes muudatused või modifikatsioonid, mis pole Nikon Corporationi poolt selgesõnaliselt heaks kiidetud, võivad tühistada kasutaja volitused seadet kasutada.

Liidese kaablid

Kasutage oma seadme jaoks Nikon müüdavaid või tarnitud liidesekableid. Teiste liidesekaablite kasutamine võib ületada FCC reeglite B-klassi 15. osa piire.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USATel.: 631-547-4200

Teade Kanada klientidele
CAN ICES-3 B / NMB-3 B
Teatised klientidele Euroopas

ETTEVAATUST : PLAHVATUSOHT AKU VAHETAMISEL VALE TÜÜPIGA. KASUTATUD AKUD KÄILITADA JUHENDE JÄRGI.

See sümbol näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb koguda eraldi.

Järgnev kehtib ainult Euroopa riikides asuvatele kasutajatele:

  • See toode on ette nähtud eraldi kogumiseks vastavas kogumispunktis. Ärge visake ära olmejäätmetena.
  • Liigiti kogumine ja ringlussevõtt aitab säästa loodusvarasid ning vältida negatiivseid tagajärgi inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võivad tuleneda ebaõigest utiliseerimisest.
  • Lisateabe saamiseks võtke ühendust jaemüüja või jäätmekäitluse eest vastutavate kohalike ametiasutustega.

See sümbol akul näitab, et aku tuleb eraldi koguda.

Järgnev kehtib ainult Euroopa riikides asuvatele kasutajatele:

  • Kõik patareid, olenemata sellest, kas need on märgistatud selle sümboliga või mitte, on määratud kogumiseks sobivasse kogumispunkti. Ärge visake ära olmejäätmetena.
  • Lisateabe saamiseks võtke ühendust jaemüüja või jäätmekäitluse eest vastutavate kohalike ametiasutustega.