Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

SEE TEENUS VÕIB SISALDADA GOOGLE’I ABIL TEHTUD TÕLKEID. GOOGLE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST TÕLGETEGA SEOTUD GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KAUDSETEST, KAASA ARVATUD MISTAHES GARANTIID TÄPSUSE JA USALDUSVÄÄRSUSE SUHTES NING MISTAHES KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE SUHTES.

Nikon Corporation’i (edaspidi „Nikon”) viitejuhendid on tõlgitud teie mugavuseks Google Translate’i tõlketarkvara abil. Täpse tõlke pakkumiseks on tehtud mõistlikke jõupingutusi, kuid ükski automatiseeritud tõlge pole täiuslik ega ole mõeldud inimtõlkide asendamiseks. Tõlkeid esitatakse Nikoni viitejuhendite kasutajatele teenusena ning need on esitatud valmiskujul. Puuduvad mistahes garantiid, otsesed või kaudsed, mistahes tõlgete täpsuse, usaldusväärsuse või õigsuse suhtes inglise keelest mistahes teise keelde. Teatav sisu (nagu pildid, videod, Flash Video jne) ei pruugi tõlketarkvara piirangute tõttu olla täpselt tõlgitud.

Ametlik tekst on vastavate viitejuhendite inglisekeelne versioon. Mistahes tõlkimisel tekkinud lahknevused või erinevused ei ole siduvad ega oma juriidilist mõju vastavuse või jõustamise eesmärkidel. Mistahes küsimuste kerkimisel tõlgitud viitejuhendites sisalduva teabe õigsuse suhtes vaadake vastavate juhendite inglisekeelset versiooni, mis on ametlik versioon.

Kaubamärgid ja litsentsid

 • CFexpress on CompactFlash Associationi kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
 • NVM Express on NVM Express Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
 • XQD on Sony Corporationi kaubamärk.
 • Windows on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
 • Apple ® , App Store ® , Apple logod, iPhone ® , iPad ® , Mac ja macOS on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja/või teistes riikides.
 • Android , Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid. Android robot reprodutseeritakse või muudetakse Google'i loodud ja jagatud töö põhjal ning seda kasutatakse Creative Commons 3.0 omistamislitsentsis kirjeldatud tingimuste kohaselt.
 • IOS on ettevõtte Cisco Systems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.
 • HDMI , HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on ettevõtte HDMI Licensing, LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

 • Bluetooth ® sõnamärk ja logo on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Nikon kasutab selliseid märke litsentsi alusel.
 • Wi-Fi ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
 • Toiteallikaks intoPIX technology .

 • Kõik muud selles dokumendis või teie Nikon tootega kaasasolevas dokumentatsioonis mainitud kaubanimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
 • Märgi Made for Apple kasutamine tähendab, et tarvik on loodud ühenduma spetsiaalselt märgil märgitud Apple toodetega ja arendaja on selle Apple jõudlusstandarditele vastavaks sertifitseerinud. Apple ei vastuta selle seadme töötamise ega selle vastavuse eest ohutus- ja regulatiivsetele standarditele. Pidage meeles, et selle tarviku kasutamine Apple tootega võib mõjutada juhtmevaba jõudlust.
 • See toode sisaldab OpenSSL Project poolt OpenSSL Toolkit kasutamiseks välja töötatud tarkvara.

FreeType litsents ( FreeType2 )

Osa sellest tarkvarast on autoriõigusega © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Kõik õigused kaitstud.

MIT litsents ( HarfBuzz )

Osa sellest tarkvarast on autoriõigusega © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ HarfBuzz ). Kõik õigused kaitstud.

AUTORIÕIGUSE OMAJA EI VASTUTA ÜHTEGI JUHUL ÜHTEGI OSAPOOLTE EEST OTSESE, KAUDSE, ERILISE, JUHUSLIKU VÕI JÄLJENDUSLIKU KAHJU EEST, MIS TULENEVAD KÄESOLEVA TARKVARA JA SELLE DOKUMENTIDE KASUTAMIST, MIS ON KASUTATUD KOHTUDE KOHTA KOHTULE. SELLISTE KAHJUSTUSTE KOHTA . AUTORIÕIGUSE OMAJA VÄLJAB TÄPSELT LAHTI MISKISTEST GARANTIIDEST, SH, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. SIIN ESITATUD TARKVARA ON "NAGU ON" NING AUTORIÕIGUSE OMAJAL EI OLE KOHUSTUSTE PAKKUMINE HOOLDUS-, TUGE-, VÄRSKENDUSTE, TÄIENDUSTE VÕI MUUDATUSTE PAKUMISEKS.

Unicode® Character Database License ( Unicode ® märkide andmebaas)

Selle toote tarkvara kasutab Unicode® Character Database License avatud lähtekoodiga tarkvara. Tarkvaralitsentsi tingimused on järgmised:

AUTORIÕIGUSE JA LUBA TEATIS

Autoriõigus © 1991-2020 Unicode , Inc. Kõik õigused kaitstud.

Levitatakse kasutustingimuste alusel aastal
https://www.unicode.org/copyright.html .

Käesolevaga antakse tasuta luba kõigile isikutele, kes saavad koopiad Unicode andmefailidest ja mis tahes seotud dokumentidest ("andmefailid") või Unicode tarkvarast ja mis tahes seotud dokumentatsioonist ("tarkvara") andmefailidega tegelemiseks. või tarkvara ilma piiranguteta, sealhulgas ilma piiranguteta õigused kasutada, kopeerida, muuta, liita, avaldada, levitada ja/või müüa andmefaile või tarkvara koopiaid ning lubada isikutel, kellele andmefailid või tarkvara on edastatud. nii, eeldusel, et kas

 1. see autoriõiguse ja lubade teatis on koos kõigi andmefailide või tarkvara koopiatega või
 2. see autoriõiguse ja lubade teatis kuvatakse seotud dokumentatsioonis.

ANDMEFAILID JA TARKVARA PAKUTAKSE "NAGU ON", ILMA MINGI LIIGI OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA arvatud, KUID MITTE PIIRATUD, GARANTIID KAUBANDUSVÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA EI VÄLJA OSATA KÕIGE VÄLJA. AUTORIÕIGUS KÄESOLEVAS TEATISES KAASATAV HOIDJA VÕI HOIDJAD VASTUTAVAD IGAGI NÕUETE VÕI ERILISTE KAUDSETE VÕI TAGAJÄRGSETE KAHJUDE EEST VÕI KAHJUDE EEST, MIS PÕHJUSINUD KASUTAMISE, ANDMETE VÕI KASUMI KAOTAMISE EEST VÄLJA TEKKIV TÕHULINE TEGEVUS ANDMEFAILIDE VÕI TARKVARA KASUTAMISE VÕI TOIMIMISEGA VÕI SEOSES.

Autoriõiguste omaniku nime ei tohi kasutada reklaamides ega muul viisil nende andmefailide või tarkvara müügi, kasutamise või muude tehingute edendamiseks ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata, välja arvatud selles teatises märgitud juhtudel.

AVC Patent Portfolio License

SEE TOODE ON LITSENTSITUD AVC PATENDIPORTFELLI LITSENTSI ALUSEL TARBIJA ISIKLIKUKS JA MITTEÄRILIKUKS KASUTAMISEKS (i) VIDEO KOKIDEERIMISEKS VASTAVUSSE AVC STANDARDIGA („AVC VIDEO“) JA/VÕI (ii) WATTAVACAS DECODETHAVCAS. KODEERITUD TARBIJA POOLT, KES TEOSTAB ISIKLIKU JA MITTEÄRILISTE TEGEVUSTE JA/VÕI ON SAANUD AVC-VIDEO PAKKUMISEKS LITSENTSI saanud VIDEOPAKKUJALT. LITSENTSI EI ANNA EGA EI ANNA KAUDSEKS MUUKS KASUTAMISEKS. LISATEABE SAAB MPEG LA, LLC VT

https://www.mpegla.com

BSD litsents ( NVM Express draiver)

Kaamera NVM Express draiveris sisalduva avatud lähtekoodiga tarkvara litsents on järgmine:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Muu avatud lähtekoodiga tarkvara

Täiendavad avatud lähtekoodiga litsentsid leiate allolevalt URL-ilt:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm