Vælg den mappe, hvor de efterfølgende billeder skal gemmes.

1

Folder

2

Mappenummer

3

Mappenavn

Omdøbning af mapper

Standardmappenavnet, som vises efter mappenummeret, er "ND780". For at ændre det navn, der er tildelt nye mapper, skal du vælge [ Omdøb ].

 • Eksisterende mapper kan ikke omdøbes.

 • Hvis det ønskes, kan standardnavnet gendannes for efterfølgende mapper ved at trykke på og holde O ( Q )-knappen nede, mens tastaturet vises.

Vælg Mappe efter nummer

Mappen, hvori efterfølgende billeder vil blive gemt, kan vælges efter nummer. Hvis en mappe med det angivne nummer ikke allerede eksisterer, oprettes en ny mappe.

 1. Vælg [ Vælg mappe efter nummer ].
  • Fremhæv [ Vælg mappe efter nummer ] og tryk på 2 for at få vist dialogboksen [ Vælg mappe efter nummer ].

  • Kortet, som den nye mappe vil blive oprettet på, er understreget i kortpladsens visningsområde i øverste højre hjørne af dialogboksen [ Vælg mappe efter nummer ]. Det kort, der bruges til nye mapper, afhænger af den indstilling, der aktuelt er valgt for [ Role spillet af kort i slot 2 ].

 2. Vælg et mappenummer.

  • Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve cifre.

  • Tryk på 1 eller 3 for at ændre det fremhævede ciffer.

 3. Gem ændringer og afslut.

  • Hvis der allerede findes en mappe med det valgte nummer, vises et W , X eller Y -ikon til venstre for mappenummeret. Tryk på J for at fuldføre handlingen og vende tilbage til hovedmenuen; hvis du vælger en mappe mærket W eller X , vil den blive valgt som mappe for nye billeder.

  • Hvis du vælger et mappenummer, der ikke allerede eksisterer, oprettes en ny mappe med det nummer, når du trykker på J .

  • I begge tilfælde vil efterfølgende billeder blive gemt i den valgte mappe.

  • Tryk på G knappen for at afslutte uden at ændre lagermappen.

Mappe ikoner

Mapper i dialogboksen [ Vælg mappe efter nummer ] vises med W , hvis den er tom, med Y , hvis den er fuld (indeholder enten 5000 billeder eller et billede nummereret 9999), eller med X , hvis den er delvis fuld. Et Y ikon angiver, at der ikke kan gemmes flere billeder i mappen.

Vælg mappe fra listen

Sådan vælger du fra en liste over eksisterende mapper:

 1. Vælg [ Vælg mappe fra liste ].

  Fremhæv [ Vælg mappe fra liste ], og tryk på 2 for at få vist dialogboksen [ Vælg mappe fra liste ].

 2. Fremhæv en mappe.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve en mappe.

 3. Vælg den fremhævede mappe.

  • Tryk på J for at vælge den fremhævede mappe og vende tilbage til hovedmenuen.

  • Efterfølgende billeder vil blive gemt i den valgte mappe.

Mappe- og filnumre
 • Når mappenummeret har nået 999, stopper kameraet automatisk med at oprette nye mapper og deaktiverer udløseren, hvis:

  • Antallet af filer i mappen når 5000 (eller under filmoptagelse, hvis kameraet beregner, at tilføjelsen af det antal filer, der er nødvendige for at skabe en film af maksimal længde, vil bringe det samlede antal over 5000)

  • Filnummeret når 9999 (eller under filmoptagelse, når kameraet beregner, at antallet af filer, der er nødvendigt for at oprette en film af maksimal længde, vil resultere i en fil med en højere nummer end 9999)

 • Hvis der er plads på hukommelseskortet, vil du alligevel kunne fortsætte optagelsen ved at:

  • Oprette en mappe med et nummer mindre end 999 og vælge den som lagermappe

  • Ændring af de valgte indstillinger for [ Frame size/frame rate ] og [ Movie quality ] før optagelse af film

Opstartstid

Der kan kræves yderligere tid til kamerastart, hvis hukommelseskortet indeholder et meget stort antal filer eller mapper.