Juster indstillinger til brug, når kameraet er tilsluttet en enhed, der leverer positionsdata, nemlig en GPS-modtager eller en smartenhed, der kører SnapBridge-appen. For mere information om SnapBridge, se appens onlinehjælp.

Mulighed

Beskrivelse

[ Standby timer ]

Hvis [ Aktiver ] er valgt, når en GPS-modtager er tilsluttet, slukkes eksponeringsmålerne automatisk, hvis der ikke udføres nogen handlinger i den periode, der er angivet med brugerdefineret indstilling c2 [ Standby-timer ]. Dræningen på batteriet reduceres.

[ Position ]

Se placeringsdata fra GPS-modtageren eller smartenheden. De viste elementer varierer med kilden.

[ Indstil ur fra satellit ]

Vælg [ Ja ] for at synkronisere kameraets ur med den tid, der rapporteres af GPS-enheden.