Juster indstillinger til brug, når kameraet er tilsluttet en enhed, der leverer placeringsdata, nemlig en GPS modtager eller en smartenhed, der kører SnapBridge -appen. For mere information om SnapBridge , se appens onlinehjælp.

Mulighed

Beskrivelse

[ Standby timer ]

Hvis [ Aktiver ] er valgt, når en GPS modtager er tilsluttet, slukkes eksponeringsmålerne automatisk, hvis der ikke udføres nogen handlinger i den periode, der er angivet med brugerdefineret indstilling c2 [ Standby-timer ]. Dræningen på batteriet reduceres.

[ Position ]

Se placeringsdata fra GPS modtageren eller smartenheden. De viste elementer varierer med kilden.

[ Indstil ur fra satellit ]

Vælg [ Ja ] for at synkronisere kameraets ur med den tid, der rapporteres af GPS enheden.