Fotografier, der er taget med høj ISO-følsomhed, kan behandles for at reducere "støj" (tilfældigt fordelte lyse pixels).

Mulighed

Beskrivelse

[ Høj ]

Reducer støj på billeder taget ved alle ISO-følsomheder. Jo højere følsomhed, jo større effekt. Vælg mængden af støjreduktion, der udføres fra [ Høj ], [ Normal ] og [ Lav ].

[ Normal ]

[ Lav ]

[ Fra ]

Støjreduktion udføres kun efter behov. Mængden af udført støjreduktion er altid lavere, end når [ Lav ] er valgt.