Reducer "støj" (lyse pletter eller tåge) i billeder taget med langsomme lukkerhastigheder.

Mulighed

Beskrivelse

[ Til ]

Reducer støj i fotografier, der er taget med lukkertider, der er lavere end 1 s.

[ Fra ]

Langtidseksponering støjreduktion deaktiveret.

  • Støjreduktion med lang eksponering udføres, efter at billedet er taget. Under behandlingen blinker " l m " i kontrolpanelet og søgeren. Billeder kan ikke tages, før displayet holder op med at blinke. Den tid, der kræves til at behandle billeder efter optagelse, fordobles omtrent.

Støjreduktion med lang eksponering

Hvis kameraet slukkes, før behandlingen er fuldført, vil billedet blive gemt, men støjreduktion vil ikke blive udført.