Billeder gemmes ved hjælp af filnavne, der består af "DSC_" efterfulgt af et firecifret tal og en forlængelse på tre bogstaver. [ Filnavn ] bruges til at vælge tre bogstaver til at erstatte "DSC"-delen af filnavnet. For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( Tekstindtastning ).

Filnavne
 • Filnavne har formen "DSC_nnnn.xxx". nnnn er et tal fra 0001 til 9999. xxx er en af følgende udvidelser, tildelt i henhold til de valgte indstillinger for billedkvalitet og filtype:

  • NEF: NEF (RAW) billeder

  • JPG: JPEG-billeder (fine, normale eller grundlæggende).

  • MOV: MOV-film

  • MP4: MP4-film

  • NDF: Støv af referencedata

 • Billeder oprettet med [ Adobe RGB ] valgt til [ Color space ] har filnavne på formen "_DSCnnnn.xxx".

 • I hvert par billeder, der er optaget med billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW)+JPEG, har NEF- og JPEG-billederne de samme filnavne, men forskellige filtypenavne.