Billeder gemmes ved hjælp af filnavne bestående af "DSC_" efterfulgt af et firecifret tal og en forlængelse på tre bogstaver. [ Filnavn ] bruges til at vælge tre bogstaver til at erstatte " DSC "-delen af filnavnet. For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( Tekstindtastning ).

Filnavne
 • Filnavne har formen "DSC_nnnn.xxx". nnnn er et tal fra 0001 til 9999. xxx er en af følgende udvidelser, tildelt i henhold til de valgte indstillinger for billedkvalitet og filtype:

  • NEF : NEF ( RAW ) billeder

  • JPG: JPEG (fine, normale eller grundlæggende) billeder

  • MOV: MOV-film

  • MP4: MP4-film

  • NDF: Støv af referencedata

 • Billeder oprettet med [ Adobe RGB ] valgt til [ Color space ] har filnavne på formen "_DSCnnnn.xxx".

 • I hvert par billeder, der er optaget med billedkvalitetsindstillingerne NEF ( RAW )+ JPEG , har NEF og JPEG billederne de samme filnavne, men forskellige filtypenavne.