Vignettekontrol reducerer "vignettering" - et fald i lysstyrken ved kanterne af et fotografi - med en mængde, der varierer fra objektiv til objektiv. Dens virkning er mest mærkbar ved maksimal blænde. Vignettekontrol gælder kun for billeder taget med type G-, E- og D-objektiver (PC-objektiver undtaget).

Mulighed

Beskrivelse

e

[ Høj ]

Vælg mængden af vignetkontrol udført fra (i rækkefølge fra høj til lav) [ Høj ], [ Normal ] og [ Lav ].

g

[ Normal ]

f

[ Lav ]

[ Fra ]

Vignettekontrol deaktiveret.

Vignettekontrol
  • Vignettekontrol gælder ikke for:

    • Billeder taget med punktet [ Multiple exposure ] i fotooptagelsesmenuen

    • Film

  • Afhængigt af scenen, optageforholdene og typen af objektiv kan JPEG billeder udvise "støj" (tåge) eller overbearbejdning ved kanten af billedet, hvilket introducerer variationer i perifer lysstyrke. Derudover giver brugerdefinerede billedkontroller og forudindstillede billedkontroller, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, muligvis ikke den ønskede effekt. Tag testbilleder og se resultaterne på skærmen.