Skift tidszoner og indstil kameraets ur. Vi anbefaler, at kameraets ur justeres regelmæssigt.

Mulighed

Beskrivelse

[ Tidszone ]

Vælg en tidszone. [ Dato og klokkeslæt ] indstilles automatisk til tiden i den nye tidszone.

[ Dato og tid ]

Indstil kameraets ur til tiden i den valgte [ Tidszone ].

[ Datoformat ]

Vælg den rækkefølge, som dag, måned og år skal vises i.

[ Sommertid ]

Vælg [ Til ] for at slå sommertid til, [ Fra ] for at slå den fra. Hvis du vælger [ Til ], flyttes uret automatisk en time frem. Standardindstillingen er [ Fra ].

Hvis uret nulstilles, blinker et B ikon i kontrolpanelet, og en blinkende t indikator vises på informationsdisplayet.