Kameraets følsomhed over for lys kan justeres i henhold til den tilgængelige mængde lys. Vælg mellem indstillinger, som rækker fra ISO 64 til ISO 25600 i trin svarende til 1/3 EV. Der er ligeledes indstillinger mellem cirka 0,3 og 1 EV under ISO 64 og 0,3 til 2 EV over ISO 25600 tilgængelige ved specielle situationer. Jo højere ISO-følsomhed, desto mindre lys er påkrævet for at foretage en eksponering, hvilket muliggør hurtigere lukkertider eller mindre blændeåbninger.

ISO-følsomheden kan justeres ved at trykke på knappen S (Q) og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på kontrolpanelet og i søgeren.

Knappen S (Q)

Primært kommandohjul

Kontrolpanel

Søger

Menuen for ISO-følsomhed

ISO-følsomhed kan også justeres ved at anvende indstillingen ISO-følsomhedsindstillinger i billedoptagemenuen (0 ISO-følsomhedsindstillinger).

ISO-følsomhed

Jo højere ISO-følsomhed, desto mindre lys er der påkrævet for at foretage en eksponering, der tillader kortere lukkertider eller mindre blænder, men jo større sandsynlighed er der også for, at billedet påvirkes af støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger). Støj er især sandsynlig i indstillinger mellem Høj 0,3 og Høj 2.

Høj 0,3–Høj 2

Indstillingerne Høj 0,3 til Høj 2 svarer til ISO-følsomhederne 0,3–2 EV over ISO 25600 (svarende til ISO 32000–102400).

Lav 0,3–Lav 1

Indstillingerne Lav 0,3 til Lav 1 svarer til ISO-følsomhederne 0,3–1 EV under ISO 64 (svarende til ISO 50–32). Anvendes til større blænder ved stærk belysning. Kontrasten er lidt højere end normalt; i de fleste tilfælde anbefales ISO-følsomheder på ISO 64 eller derover.

Se også

For information om:

  • Valg af størrelse på ISO-følsomhedstrin, se A > Brugerindstilling b1 (ISO-trinforøgelse; 0 ISO-trinforøgelse).
  • Visning af ISO-følsomhed på kontrolpanelet, se A > Brugerindstilling d3 (ISO-visning; 0 ISO-visning).
  • Reduktion af støj på billeder taget ved høje ISO-følsomheder, se C > Støjreduktion ved høj ISO (0 Støjreduktion ved høj ISO).
  • Reduktion af støj i videoer optaget ved høje ISO-følsomheder, se 1 > Støjreduktion ved høj ISO (0 Støjreduktion ved høj ISO).