Kameraindstillingerne opstillet herunder kan gendannes til standardværdier ved at holde knapperne T og E nede samtidigt i mere end to sekunder (disse knapper er markeret med en grøn prik). Kontrolpanelet slukker kortvarigt, når indstillingerne nulstilles.

Knappen T

Knappen E

Indstillinger tilgængelige fra billedoptagemenuen 1

Indstilling Standard
Udvidede billedmenuhuk. Fra
Billedkvalitet JPEG normal
Billedstørrelse
  JPEG/TIFF Large
NEF (RAW) Large
ISO-følsomhedsindstillinger
  ISO-følsomhed 100
Auto ISO-følsomhedsstyring Fra
Hvidbalance Auto > Bev. far. fra hvi. lys (begr. va. far.)
  Finindstilling A-B: 0, G-M: 0
Picture Control-indstillinger 2 Uændret
Reduktion af støjstriber
  Indstilling til red. af støjstriber Deaktiver
Indikator for red. af støjstriber Til
Multieksponering Fra 3
HDR (high dynamic range) Fra 4
Lydløs Live View-fotografer. Fra

Med undtagelse af multieksponering nulstilles kun indstillinger i den hukommelse, der aktuelt er valgt med indstillingen Billedoptagemenuhukomm. (0 Billedoptagemenuhukomm.). Indstillingerne i de resterende hukommelser påvirkes ikke.

Kun aktuel Picture Control.

Hvis multieksponering aktuelt er i gang, afsluttes optagelsen, og multieksponeringen oprettes af hidtil optagede eksponeringer. Billedsandwichindstilling, antal billeder og Bevar alle eksponeringer nulstilles ikke.

Eksponeringsforskellen og udjævningen nulstilles ikke.

Indstillinger tilgængelige fra videooptagemenuen

Indstilling Standard
ISO-følsomhedsindstillinger
  ISO-følsomhed (indstill. M) 100
Hvidbalance Samme som billedindstillinger
Aktiv D-Lighting Fra
Elektronisk VR Fra

Andre indstillinger

Indstilling Standard
Fokuspunkt 1 Midterste
Forudindstilling af fokuspunkt Midterste
Eksponeringsindstilling Programautomatik
Fleksibelt program Fra
Eksponeringskompensation Fra
AE-lås hold Fra
Eksempelvisning af eksponering Fra
Lukkertidslås Fra
Blændelås Fra
Autofokusindstilling AF-S
Indstilling af AF-metode
  Søger Enkeltpunkts-AF
Live View Normalt område-AF
WB-just. under Live View-billedvis. Ingen
Powerblænde via multivælger Deaktiver
Eksponer.komp. via multivælger Deaktiver
Højlysvisning Fra
Hovedtelefonens lydstyrke 15
Lysmåling Matrix-lysmåling
Bracketing Fra 2
Flashindstilling Synkronisering med forreste lukkergardin
Flashkompensation Fra
FV-lås Fra
Eksp.forsinkelsesindstilling Fra 3

Fokuspunkt vises ikke, hvis autopunkts-AF er valgt for indstilling af AF-metode.

Antal billeder nulstilles til nul. Bracketingforøgelsen nulstilles til 1 EV (eksponering/flashbracketing) eller 1 (hvidbalance-bracketing). Y Auto er valgt for andet billede i Aktiv D-Lighting-bracketing-programmer med to-billedfunktion.

Kun indstillingerne i den hukommelse, der aktuelt er valgt ved hjælp af indstillingen Brugerindstillingshukomm., nulstilles (0 Brugerindstillingshukomm.). Indstillingerne i de resterende hukommelser påvirkes ikke.