Isæt batteriet, og sæt opladeren til (alt efter land eller område leveres opladeren med enten stikadapter eller netledning). Et afladet batteri kan lades helt op på cirka 2 timer og 35 minutter.

  • Stikadapter: Sæt stikadapteren i opladerens lysnetindgang (). Skub stikadapterens lås i som vist (), og drej adapteren 90 ° for at sætte den på plads (). Isæt batteriet, og sæt opladeren til.

    Stikadapterens lås

  • Netledning: Efter tilslutning af netledningen med stikket i den viste retning skal du isætte batteriet og sætte opladeren til.

Lampen CHARGE (OPLADNING) blinker, mens batteriet oplades.

Opladning af batteri

Opladning fuldført

Batteri og batterioplader

Læs og følg advarsler og forholdsregler i "For din sikkerheds skyld" (0 For din sikkerheds skyld) og "Pleje af kamera og batteri: Forholdsregler" (0 Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forholdsregler).