D850 understøtter følgende billedkvalitetsindstillinger.

Billedkvaliteten indstilles ved at trykke på knappen T og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på kontrolpanelet.

Knappen T

Primært kommandohjul

JPEG-komprimering

Indstillinger for billedkvalitet med en stjerne ("") anvender komprimering beregnet til at sikre maksimal kvalitet; størrelsen på filerne varierer alt efter motivtypen. Indstillinger uden stjerne bruger en type komprimering designet til at give mindre filer; filer har tendens til at have stort set samme størrelse uanset den optagede motivtype.

NEF+JPEG

Når billeder taget ved indstillingen NEF (RAW) + JPEG vises på kameraet med kun ét hukommelseskort isat, vises kun JPEG-billedet. Hvis begge kopier er optaget på det samme hukommelseskort, slettes begge kopier, når billedet slettes. Hvis JPEG-kopien optages over på et separat hukommelseskort med indstillingen Funktion for sekundær plads > RAW prim. – JPEG sekundær, skal hver enkelt kopi slettes særskilt.

Billedkvalitetsmenuen

Billedkvalitet kan også justeres ved hjælp af indstillingen Billedkvalitet i billedoptagemenuen (0 Billedkvalitet).

Se også

For information om antallet af billeder, der kan lagres ved forskellige billedkvaliteter og -størrelser, se "Hukommelseskortets kapacitet" (0 Hukommelseskortets kapacitet).

NEF-komprimering (RAW)

For at vælge typen af komprimering for NEF-billeder (RAW) skal du markere NEF-optagelse (RAW) > NEF-komprimering (RAW) i billedoptagemenuen og trykke på 2.

Farvedybde for NEF (RAW)

For at vælge farvedybde for NEF-billeder (RAW) skal du markere NEF-optagelse (RAW) > Farvedybde for NEF (RAW) i billedoptagemenuen og trykke på 2.

NEF-billeder (RAW)

JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW) kan oprettes ved hjælp af NX Studio, anden software eller indstillingen NEF-behandling (RAW) i retoucheringsmenuen (0 NEF-behandling (RAW)).