Vælg mellem billedområderne FX (36×24) (FX-format), DX (24×16) (DX-format), 5 : 4 (30×24), 1,2× (30×20) og 1 : 1 (24×24).

1 FX-format
2 5 : 4
3 DX-format
4 1 : 1
5 1,2 ×
6 Billedcirkel i DX-format (24×16)
7 Billedcirkel i FX-format (36×24)

Indstillinger for billedområde

Kameraet tilbyder valg af følgende billedområder:

Valg af automatisk beskæring

For automatisk at vælge en DX-beskæring, når et DX-objektiv er monteret, skal du vælge Til for Billedområde > Automatisk DX-beskæring i billedoptagemenuen (0 Billedområde). Billedområdet valgt i billedoptagemenuen eller med kameraets knapper anvendes kun, når der er monteret et ikke-DX-objektiv. Vælg Fra for at anvende det aktuelt valgte billedområde til alle objektiver.

Automatisk DX-beskæring

Kameraets knapper kan ikke anvendes til at vælge billedområde, når der er monteret et DX-objektiv, og Automatisk DX-beskæring er slået til (0 Kameraknapper).

Maskevisningen i søgeren

Hvis Til er valgt for Billedområde > Maskevisning i søgeren i billedoptagemenuen, vises området uden for beskæringerne 1,2× (30×20), DX (24×16), 5 : 4 (30×24) og 1 : 1 (24×24) med gråt i søgeren.

1,2× (30×20)

DX (24×16)

5 : 4 (30×24)

1 : 1 (24×24)

DX-objektiver

DX-objektiver er designet til brug med kameraer i DX-format og har en mindre billedvinkel end objektiver til kameraer i 35 mm-format. Hvis Automatisk DX-beskæring er slået fra, og der er valgt en anden indstilling end DX (24 × 16) (DX-format) for Billedområde, når et DX-objektiv er monteret, overskygges billedets kanter muligvis. Dette kan muligvis ikke ses i søgeren, men når billederne vises, kan det være, at du bemærker et fald i opløsningen, eller at billedets kanter er mørklagte.

Billedområde

Den valgte indstilling vises i informationsvisningen.

Valg af billedområde

Billedområdet kan vælges ved hjælp af indstillingen Billedområde > Vælg billedområde i billedoptagemenuen eller ved at trykke på en knap eller dreje et kommandohjul.

Menuen for billedområde

 1. Vælg Billedområde.

  Markér Billedområde i billedoptagemenuen, og tryk på 2.

 2. Vælg Vælg billedområde.

  Markér Vælg billedområde, og tryk på 2.

 3. Justér indstillingerne.

  Vælg en indstilling, og tryk på J. Den valgte beskæring vises i søgeren.

Billedstørrelse

Billedstørrelsen varierer med indstillingen valgt for billedområde.

Kameraknapper

 1. Tildel valg af billedområde til en kameraknap.

  Anvend brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 Brugerd. knaptilknytning) for at knytte Vælg billedområde til en knap.

 2. Anvend den valgte knap til at vælge et billedområde.

  Du kan vælge billedområde ved at trykke på den valgte knap og dreje det primære eller sekundære kommandohjul, indtil den ønskede beskæring vises i søgeren (0 Maskevisningen i søgeren).

  Du kan få vist den aktuelt valgte indstilling for billedområde ved at trykke på knappen, der viser billedområdet på kontrolpanelet eller i informationsvisningen. FX-format vises som "36 - 24", 1,2 × som "30 - 20", DX-format som "24 - 16", 5 : 4 som "30 - 24" og 1 : 1 som "24 - 24".

Se også

For information om: