For at få vist retoucheringsmenuen skal du trykke på G og vælge fanen N (retoucheringsmenu).

Knappen G

Indstillingerne i retoucheringsmenuen anvendes til at oprette beskårne eller retoucherede kopier af eksisterende billeder. Retoucheringsmenuen vises kun, når der er sat et hukommelseskort i kameraet, hvor der er billeder på.

Kan kun vælges ved at trykke på G og vælge fanen N.

Kan kun vises, hvis du trykker på i og vælger Retouchering eller holder J nede og trykker på 2 i fuldskærmsvisning, når der vises et retoucheret billede eller en retoucheret original.

Oprettelse af retoucherede kopier

For at oprette en retoucheret kopi:

 1. Vælg et punkt i retoucheringsmenuen.

  Tryk på 1 eller 3 for at markere et punkt, og tryk på 2 for at vælge.

 2. Vælg et billede.

  Markér et billede, og tryk på J. For at få vist det markerede billede i fuldskærmsvisning skal du trykke på knappen X og holde den nede.

  For at få vist billeder med andre placeringer skal du trykke på W (M) og vælge det ønskede kort og den ønskede mappe.

  Retouchering

  I tilfælde af billeder optaget ved billedkvalitetsindstillingen NEF + JPEG retoucheres kun NEF-billedet (RAW). Kameraet kan muligvis ikke vise eller retouchere billeder taget med andre enheder.

 3. Vælg retoucheringsmuligheder.

  For yderligere information, se afsnittet om det valgte punkt. Tryk på G for at afslutte uden at oprette en retoucheret kopi.

  Tid for slukning af skærmen

  Skærmen slukker, og handlingen annulleres, hvis der ikke foretages nogen handlinger i et kort tidsrum. Alle ændringer, der ikke er gemt, går tabt. For at forlænge tidsrummet, hvor skærmen forbliver tændt, skal du vælge et længere tidsrum for menuvisning for brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen, 0 c4: Tid for slukning af skærmen).

 4. Sådan oprettes en retoucheret kopi.

  Tryk på J for at oprette en retoucheret kopi. Retoucherede kopier indikeres af ikonet &.

Retouchering af det aktuelle billede

For at oprette en retoucheret kopi af det aktuelle billede skal du trykke på i og vælge Retouchering eller holde J nede og trykke på 2.

Retouchering af kopier

De fleste indstillinger kan anvendes til kopier oprettet ved hjælp af andre retoucheringsindstillinger, selvom hver indstilling kun kan anvendes én gang (med undtagelse af Billedsandwich og Beskær video) (bemærk, at flere redigeringer kan resultere i tab af detaljer). Indstillinger, som ikke kan anvendes til det aktuelle billede, er gråmelerede og utilgængelige.

Billedkvalitet og -størrelse

Undtagen ved kopier oprettet med Beskær og Skift størrelse har kopierne samme størrelse som originalen. Kopier oprettet af JPEG-billeder er af samme kvalitet som originalen, mens kopier oprettet af NEF- (RAW) og TIFF (RGB)-billeder gemmes i formatet JPEG fine.