Lukkertidslås er tilgængelig i lukkertidsprioriteret automatik og manuelle eksponeringsindstillinger; blændelås er tilgængelig i blændeprioriteret automatik og manuelle eksponeringsindstillinger. Lukkertids- og blændelås er ikke tilgængelige i eksponeringsindstillingen programautomatik.

 1. Tilknyt lukkertids- og blændelås til en kameraknap.

  Tilknyt Lukkertids- og blændelås til en knap ved hjælp af brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 Brugerd. knaptilknytning).

 2. Lås lukkertid og/eller blænde.

  Lukkertid (eksponeringsindstillingerne S og M): Tryk på den valgte knap, og drej det primære kommandohjul, indtil ikonerne F vises i søgeren og på kontrolpanelet.

  For at låse lukkertiden op skal du trykke på knappen og dreje det primære kommandohjul, indtil ikonerne F forsvinder fra visningerne.

  Blænde (eksponeringsindstillingerne A og M): Tryk på den valgte knap, og drej det sekundære kommandohjul, indtil ikonerne F vises i søgeren og på kontrolpanelet.

  For at låse blænden op skal du trykke på knappen og dreje det sekundære kommandohjul, indtil ikonerne F forsvinder fra visningerne.

Se også

For information om at holde lukkertid og/eller blænde låst ved de valgte værdier, se A > Brugerindstilling f3 (Lukkertids- og blændelås; 0 Lukkertids- og blændelås).