Valg af Picture Control

Vælg en Picture Control i henhold til motiv eller motivtype.

 1. Tryk på L (Z/Q).

  Der vises en liste over Picture Controls.

  Knappen L (Z/Q)

 2. Vælg en Picture Control.

  Markér den ønskede Picture Control, og tryk på J.

Brugerdefinerede Picture Controls

Brugerdefinerede Picture Controls oprettes ved ændringer af eksisterende Picture Controls ved hjælp af indstillingen Håndter Picture Control i optagemenuen for billeder eller video (0 Håndter Picture Control, Håndter Picture Control). Brugerdefinerede Picture Controls kan gemmes på et hukommelseskort, så de kan deles med andre kameraer af samme model og med kompatibel software.

Picture Control-indikator

Den aktuelle Picture Control vises i informationsvisningen, når der trykkes på knappen R.

Optagemenuerne

Picture Controls kan også vælges ved at anvende indstillingen Indstil Picture Control i optagemenuen for billeder eller video (0 Indstil Picture Control, Indstil Picture Control).

Ændring af Picture Controls

Eksisterende forudindstillede eller brugerdefinerede Picture Controls (0 Brugerdefinerede Picture Controls) kan ændres, så de passer til motivtypen eller brugerens kreative ønsker. Vælg en afbalanceret kombination af indstillinger med Hurtig justering, eller foretag manuelle justeringer af individuelle indstillinger.

 1. Vælg en Picture Control.

  Markér den ønskede Picture Control på listen over Picture Controls (0 Valg af Picture Control), og tryk på 2.

 2. Justér indstillingerne.

  Tryk på 1 eller 3 for at markere den ønskede indstilling, og tryk på 4 eller 2 for at vælge en værdi i trin på 1, eller drej det sekundære kommandohjul for at vælge en værdi i trin på 0,25 (0 Picture Control-indstillinger; de tilgængelige indstillinger varierer med den valgte Picture Control). Gentag dette trin, indtil alle indstillinger er justerede, eller vælg en forudindstillet kombination af indstillinger ved at markere Hurtig justering og trykke på 4 eller 2. Du kan gendanne standardindstillingerne ved at trykke på knappen O (Q).

 3. Tryk på J.

Ændringer af oprindelige Picture Controls

Picture Controls, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, indikeres af en asterisk ("U") i menuen Indstil Picture Control.

Picture Control-indstillinger

Hurtig justering

Slå effekten af den valgte Picture Control fra eller øg den (bemærk, at dette nulstiller alle manuelle justeringer). Ikke tilgængelig med brugerdefinerede Picture Controls (0 Brugerdefinerede Picture Controls).

Manuelle justeringer

Picture Control "n Auto"

Hvis n Auto er valgt for Indstil Picture Control, kan indstillingerne justeres i området A-2 til A+2. Det har ingen effekt at dreje det sekundære kommandohjul.

"A" (Auto)

Resultaterne af automatisk skarphed, klarhed, kontrast og farvemætning varierer afhængigt af eksponeringen og motivets placering på billedet. Anvend et type G-, E- eller D-objektiv for bedste resultat.

Skift mellem Manuel og Auto

Tryk på knappen X for at skifte frem og tilbage mellem indstillingerne manuel og auto (A) for skarphed, klarhed, kontrast og farvemætning.

Forrige indstillinger

Indikatoren j under værdivisningen i indstillingsmenuen for Picture Controls indikerer indstillingens forrige værdi. Anvend den som reference ved justering af indstillingerne.

Filtereffekter (kun monokrom)

Denne menus indstillinger efterligner farvefiltres effekt på monokrome billeder. Følgende filtereffekter er tilgængelige:

Indstilling Beskrivelse
Y Gul Øger kontrasten. Kan anvendes til at nedtone himlens lysstyrke på landskabsbilleder. Orange giver større kontrast end gul, og rød giver større kontrast end orange.
O Orange
R Rød
G Grøn Gør hudtoner blødere. Kan anvendes til portrætter.

Toning (kun monokrom)

Hvis du trykker på 3, når Toning er valgt, vises indstillingerne for farvemætning. Tryk på 4 eller 2 for at justere farvemætning. Farvemætningskontrollen kan ikke anvendes, når B&W (sort-hvid) er valgt.

Berøringsknapper

Ved tryk på indikatoren vises berøringsknapper, der kan anvendes til at justere indstillinger for Picture Control.