Kameraet kan vise flashinfo for flashenhederne SB-5000 og SB-500, der er monteret på kameraets tilbehørssko og konfigureret som masterflash til optisk AWL samt for fjernbetjente flashenheder, som styres via radiobølgestyret AWL ved hjælp af en WR-R10. For at få vist information om flash under søgerfotografering skal du trykke på knappen R for at få vist optageinformation og derefter trykke på knappen R igen. Den viste information varierer alt efter flashstyringsindstillingen.

Knappen R

Ændring af indstillinger for flash

Flashindstillingerne kan ændres ved at trykke på knappen i i informationsvisningen for flash. De tilgængelige indstillinger varierer alt efter flashenheden og de valgte indstillinger. Du kan også lade flashen gå af ved en prøve.

Gruppeflash

1 Flashindikator 1
2

Fjernbetjent flashstyring

FP-indikator

3 Indstilling 2 for fjernbetjent flashstyring
4

Styreindstilling for gruppeflash 3

Indstilling for gruppeflash

Flashniveau (udladning)/flashkompensation

5 Kanal 2
6 Forbindelsesindstilling

Hurtig trådløs betjening

1 Flashindikator 1
2

Fjernbetjent flashstyring

FP-indikator

3 Indstilling 2 for fjernbetjent flashstyring
4 Forhold A : Forhold B
5 Flashkompensation
6 Flashstyringsindstilling og flashniveau (udladning) i gruppe C
7 Kanal 2
8 Forbindelsesindstilling

Fjernbetjent stroboskopflash

1 Flashindikator 1
2 Fjernbetjent flashstyring
3 Flashniveau (udladning)
4 Indstilling 2 for fjernbetjent flashstyring
5

Antal udsendt (gange)

Hyppighed

6 Gruppestatus (aktiveret/deaktiveret)
7 Kanal 2
8 Forbindelsesindstilling

Vises i radiobølgestyret AWL, når alle flashenheder er klar.

Optisk AWL indikeres med Y, radiobølgestyret AWL med Z, fælles optisk og radiobølgestyret AWL indikeres med Y og Z. Kanalen til optisk AWL for fælles optisk og radiobølgestyret AWL vises kun, når SB-500 anvendes som masterflash.

Der vises ikoner for hver gruppe, når der anvendes fælles optisk og radiobølgestyret AWL.

Flashinformation og kameraindstillinger

Flashinformationsvisningen viser de valgte kameraindstillinger, herunder eksponeringsindstilling, lukkertid, blænde og ISO-følsomhed.