Nikons avancerede Creative Lighting System (CLS) giver bedre kommunikation mellem kameraet og kompatible flashenheder, så der opnås forbedret flashfotografering.

CLS-kompatible flashenheder

CLS-kompatible flashenheder
(PDF; 48,6 KB)

SU-800 Trådløs Speedlight-commanderen: Ved montering på et CLS-kompatibelt kamera kan SU-800 anvendes som commander for flashenhederne SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB-R200 i op til tre grupper. SU-800 er i sig selv ikke udstyret med en flash.

Pilotlys

CLS-kompatible flashenheder udsender et pilotlys, når der trykkes på knappen Pv på kameraet. Denne funktion kan anvendes med Advanced Wireless Lighting for eksempelvisning af den samlede lyseffekt, der opnås med flere flashenheder. Pilotlyset kan slås fra med brugerindstilling e5 (Pilotlys, 0 Pilotlys).

Andre flashenheder

Andre flashenheder
(PDF; 39,0 KB)

Anvendelse af FV-lås med ekstra flashenheder

FV-lås (0 FV-lås) er tilgængelig med ekstra flashenheder i flashstyringsindstillingerne TTL og (hvis understøttet) skærm-præflash qA og skærm-præflash A (se brugervejledningen, der følger med flashenheden for yderligere information). Bemærk, at når Advanced Wireless Lighting anvendes til at styre fjernbetjente flashenheder, er du nødt til at indstille flashstyringsindstillingen til master eller mindst én fjernbetjeningsgruppe til TTL, qA eller A.

Lysmåling

FV-låsens målingsområder ved anvendelse af ekstra flashenhed er som følger:

Flashenhed Flashindstilling Målt område
Enkeltstående flashenhed i-TTL 6-mm cirkel i midten af billedet
qA Område målt af flash-lysmåler
Anvendt med andre flashenheder (Advanced Wireless Lighting) i-TTL Hele billedet
qA Område målt af flash-lysmåler
A

Bemærkninger vedrørende ekstra flashenheder

Yderligere information kan findes i brugervejledningen til flashenheden. Hvis flashenheden understøtter CLS, skal du se afsnittet om CLS-kompatible digitale spejlreflekskameraer. D850 er ikke med på listen over digitale spejlreflekskameraer i brugervejledningerne til SB-80DX, SB-28DX og SB-50DX.

i-TTL-flashstyring kan anvendes ved ISO-følsomheder på mellem 64 og 12800. Ved værdier på over 12800 kan du muligvis ikke opnå de ønskede resultater ved visse afstande eller blændeindstillinger. Hvis flashindikatoren (M) blinker i omkring tre sekunder efter, at der er taget et billede i de automatiske indstillinger i-TTL eller ikke-TTL, er flashen gået af ved fuld styrke, og billedet kan være undereksponeret (kun CLS-kompatible flashenheder).

Når der anvendes et synkroniseringskabel i SC-serierne 17, 28 eller 29 til optagelse med ekstern flash, kan der muligvis ikke opnås korrekt eksponering i i-TTL-indstilling. Vi anbefaler, at du vælger standard i-TTL-udfyldningsflash. Tag et testbillede, og kontrollér resultatet på skærmen.

I i-TTL-indstilling bør du benytte den flashskærm eller indirekte flash-adapter, der følger med flashenheden. Anvend ikke andre skærme som diffusorer, da dette kan give forkert eksponering.

I eksponeringsindstilling P er maksimumblænden (mindste blændeværdi) begrænset i henhold til ISO-følsomhed som vist herunder:

Maksimumblænde ved ISO-ækvivalens på:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3,5 4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Hvis den maksimale blænde på objektivet er mindre, end hvad der er angivet herover, er blændens maksimale værdi den maksimale blænde for objektivet.

Støj i form af streger kan forekomme på billeder, der er taget med flash med high-performance-batteriet SD-9 eller SD-8A direkte monteret til kameraet. Reducér ISO-følsomheden, eller forøg afstanden mellem kameraet og forsyningsenheden.

SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 sørger for rød-øje-reduktion, mens SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800 sørger for AF-hjælpelys med følgende begrænsninger:

 • SB-5000: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes 24–135 mm AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.

  Brændvidde 24–49 mm
  50-84 mm
  85-135 mm
 • SB-910 og SB-900: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes 17–135 mm AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.

  Brændvidde 17-19 mm
  20-135 mm
 • SB-800, SB-600 og SU-800: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes 24–105 mm AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.

  Brændvidde 24-34 mm
  35–49 mm
  50-105 mm
 • SB-700: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes 24–135 mm AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.

  Brændvidde 24-27 mm
  28-135 mm

Alt efter anvendt objektiv og optaget motivtype vises fokusindikatoren (I) muligvis, når motivet ikke er i fokus, eller kameraet kan være ude af stand til at fokusere, og lukkerudløsningen deaktiveres.

Ekstra flashenheder

I flashstyringsindstillingerne i-TTL og automatisk blændeåbning (qA) føjes flashkompensationen valgt med den ekstra flashenhed eller indstillingen Flashstyring i billedoptagemenuen til flashkompensation valgt med knappen W (M) og kommandohjul.