Tilgængeligheden kan variere alt efter land eller område. Se vores hjemmeside eller brochurer for seneste information.

HDMI-/USB-kablets clips

For at forhindre utilsigtet frakobling skal du montere den medfølgende clips på HDMI-kabler eller på det medfølgende USB-kabel som vist (illustrationen viser USB-kablet; bemærk, at clipsen muligvis ikke passer til alle HDMI-kabler fra tredjepartsforhandlere). Hold skærmen i opbevaringsposition, når du anvender clips til kablet.

HDMI-kablet skal ind her

HDMI-kablet skal ind her

HDMI-kablet skal ind her

USB-kabel

HDMI-kabel og USB-kabel anvendt samtidigt

Montering og fjernelse af dæksel til tilbehørssko

Dækslet til tilbehørsskoen (forhandles separat) skubbes på tilbehørsskoen som vist.

For at fjerne dækslet skal du holde godt fast i kameraet, trykke dækslet ned med tommelfingeren og skubbe det i den viste retning.

Montering og fjernelse af det medfølgende øjestykke

Når du har lukket søgerøjestykkets lukker og udløst låsen (), skal du med to fingre tage let fat om det medfølgende DK-17F øjestykke, dreje og fjerne det som vist (). For at montere det igen skal du dreje øjestykket i modsat retning. Ekstra øjestykker kan monteres og fjernes på samme måde.

Montering af stik til lysnetadapter og lysnetadapter

Sluk kameraet, før du monterer et ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter.

 1. Klargør kameraet.

  Åbn batterikammerdækslet () og dækslet til stikket til lysnetadapter ().

 2. Isæt EP-5B-stikket til lysnetadapter.

  Sørg for at isætte stikket i den viste retning, mens du anvender stikket til at holde den orange batterilås trykket til den ene side. Låsen låser stikket på plads, når det er sat helt i.

 3. Luk batterikammerdækslet.

  Anbring kablet til stikket til lysnetadapter således, at det går igennem pladsen til stikket til lysnetadapter, og luk batterikammerdækslet.

 4. Tilslut EH-5c/EH-5b-lysnetadapteren.

  Tilslut netledningen fra lysnetadapteren til vekselstrømsstikket på lysnetadapteren () og netledningen til jævnstrømsstikket (). Ikonet P vises på skærmen, når kameraet får strøm fra lysnetadapteren og stikket til lysnetadapter.