Vælg følgende lukkertider for langtidseksponeringer af lyskilder i bevægelse, stjerner, nattehimmel eller fyrværkeri.

 • Bulb (A): Lukkeren forbliver åben, mens udløserknappen holdes nede. For at undgå slør skal du anvende et stativ, en ekstra trådløs fjernbetjening eller en fjernbetjeningsledning (0 Andet tilbehør).
 • Langtidseksponering (%): Start eksponeringen ved at anvende udløserknappen på kameraet, en ekstra fjernbetjeningsledning eller en trådløs fjernbetjening. Lukkeren forbliver åben, indtil der trykkes på knappen endnu en gang.

Lukkertid: A (35-sekunders eksponering)
Blænde: f/25

 1. Klargør kameraet.

  Montér kameraet på et stativ, eller anbring det på et stabilt og plant underlag.

  Langtidseksponeringer

  Luk søgerøjestykkets lukker for at hindre, at billedet påvirkes af det lys, der kommer ind via søgeren (0 Luk søgerøjestykkets lukker). Nikon anbefaler, at du anvender et fuldt opladet batteri eller en ekstra lysnetadapter og stik til lysnetadapter for at undgå strømtab, når lukkeren er åben. Bemærk, at støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels eller tåge) kan forekomme på langtidseksponeringer. Lyse pletter og tåge kan reduceres ved at vælge Til for Støjreduk. ved langtidseksp. i billedoptagemenuen (0 Støjreduk. ved langtidseksp.).

 2. Vælg eksponeringsindstilling M.

  Tryk på knappen I, og drej det primære kommandohjul, indtil M vises på kontrolpanelet.

  Knappen I

  Primært kommandohjul

 3. Vælg en lukkertid.

  Drej det primære kommandohjul, når lysmålerne er tændt, for at vælge lukkertiden Bulb (A) eller Langtidseksponering (%). Eksponeringsindikatorerne vises ikke, når Bulb (A) eller Langtidseksponering (%) er valgt.

  Bulb

  Tid

 4. Åbn lukkeren.

  Bulb: Tryk udløserknappen på enten kameraet, den ekstra fjernbetjeningsledning eller den trådløse fjernbetjening helt ned efter fokusering. Hold udløserknappen nede, indtil eksponeringen er færdig.

  Langtidseksponering: Tryk udløserknappen helt ned.

 5. Luk lukkeren.

  Bulb: Flyt fingeren fra udløserknappen.

  Langtidseksponering: Tryk udløserknappen helt ned.