Du kan få adgang til de fleste optage-, billedvisnings- og opsætningsindstillinger via kameraets menuer. For at få vist menuerne skal du trykke på knappen G.

Knappen G

1 Faneblade
2

Menuindstillinger

Indstillinger i den aktuelle menu.

3 De aktuelle indstillinger vises med ikoner.
4 Skyderen viser positionen i den aktuelle menu.
5 Ikonet Hjælp (0 Ikonet d (Hjælp))

Faneblade

Vælg mellem følgende menuer:

Anvendelse af kameraets menuer

Menuknapper

Du kan navigere rundt i menuerne via berøringsskærmen eller ved hjælp af multivælgeren og knappen J.

Multivælger

 • 1: Flyt markør op
 • 3: Flyt markør ned
 • 4: Annullér, og vend tilbage til den forrige menu
 • 2: Vælg det markerede punkt, eller få vist en undermenu
 • Midte: Vælg markeret punkt

Vælg det markerede punkt

Knappen J

Ikonet d (Hjælp)

Hvis ikonet d vises i skærmens nederste venstre hjørne, kan du få vist en beskrivelse af den aktuelt valgte indstilling eller menu ved at trykke på knappen L (Z/Q). Tryk på 1 eller 3 for at rulle gennem visningen. Tryk på L (Z/Q) igen for at vende tilbage til menuerne.

Knappen L (Z/Q)

Navigér rundt i menuerne

Følg nedenstående trin for at navigere i menuerne.

 1. Få vist menuerne.

  Tryk på knappen G for at få vist menuerne.

  Knappen G

 2. Markér ikonet for den aktuelle menu.

  Tryk på 4 for at markere ikonet for den aktuelle menu.

 3. Vælg en menu.

  Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.

 4. Placér markøren i den valgte menu.

  Tryk på 2 for at placere markøren i den valgte menu.

 5. Markér et menuelement.

  Tryk på 1 eller 3 for at markere et menuelement.

 6. Få vist indstillingerne.

  Tryk på 2 for at få vist indstillingerne for det valgte menuelement.

 7. Markér en indstilling.

  Tryk på 1 eller 3 for at markere en indstilling.

 8. Vælg det markerede punkt.

  Tryk på J for at vælge det markerede punkt. Tryk på knappen G for at afslutte uden at foretage et valg.

  Knappen J

Bemærk følgende:

 • Menuelementer, der vises med gråt, er ikke tilgængelige i øjeblikket.
 • Når du trykker på 2 eller midt på multivælgeren, har det overordnet set samme virkning som at trykke på J, men visse punkter kan kun vælges ved at trykke på J.
 • Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte menuerne og vende tilbage til optageindstillingen.

Anvendelse af berøringsskærmen

Du kan også navigere rundt i menuerne ved hjælp af følgende berøringsskærmfunktioner.


Rulle

Skub op eller ned for at rulle.


Vælge en menu

Tryk på et menuikon for at vælge en menu.


Vælge indstillinger/justere indstillinger

Tryk på menuelementerne for at få vist indstillingerne, og tryk på ikonerne eller skyderne for at ændre dem. For at afslutte uden at ændre indstillingerne skal du trykke på Z.