Når der er monteret en flashenhed på kameraet, som understøtter samlet flashstyring, (SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300), kan flashstyringsindstilling, flashniveau og andre flashindstillinger justeres ved hjælp af punktet Flashstyring > Flashstyringsindstilling i billedoptagemenuen (ved SB-5000 kan disse indstillinger også justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden). De tilgængelige indstillinger varierer med den anvendte flash (0 CLS-kompatible flashenheder), mens de indstillinger, der vises under Flashstyringsindstilling varierer med den valgte indstilling. Indstillingerne for andre flashenheder kan kun justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden.

  • TTL: i-TTL-indstilling. Ved brug af SB-500, SB-400 og SB-300 kan flashkompensationen justeres ved hjælp af knappen W (M) (0 Flashkompensation).
  • Automatisk ekstern flash: I denne indstilling justeres flasheffekten automatisk i henhold til den mængde lys, der reflekteres af motivet; flashkompensation er også tilgængelig. Automatisk ekstern flash understøtter indstillingerne "automatisk blænde" (qA) og "ikke-TTL auto" (A); ikke-TTL auto vælges automatisk, hvis der er monteret et ikke-CPU-objektiv uden angivelse af brændvidde og maksimumblænde ved hjælp af indstillingen Data om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen (0 Ikke-CPU-objektiver). Du kan finde yderligere information i brugervejledningen til flashenheden.
  • Manuel afstandsprioritering: Vælg afstanden til motivet; flasheffekten justeres automatisk. Flashkompensation er også tilgængelig.
  • Manuel: Vælg flashniveauet manuelt.
  • Stroboskopflash: Flashen går af gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver multieksponeringseffekt. Vælg flashniveau (Udladning), maksimalt antal gange, enheden går af (Ant. gange) og antal gange, flashen går af pr. sekund (Hyppighed målt i hertz). De tilgængelige indstillinger for Ant. gange varierer alt efter indstillingerne valgt for Udladning og Hyppighed; se dokumentationen, der følger med flashenheden for detaljer.

Samlet flashstyring

Samlet flashstyring gør det muligt for kamera og flashenhed at dele indstillinger. Hvis der er monteret en flashenhed på kameraet, som understøtter samlet flashstyring, afspejles ændringer af flashindstillingerne foretaget med enten kameraet eller flashenheden på begge enheder, som er de ændringer, der er foretaget med den ekstra software Camera Control Pro 2.