Under søgerfotografering kan du trykke på knappen R for at få vist en informationsvisning på skærmen, der opstiller data såsom lukkertid, blænde, antal resterende billeder og indstilling af AF-metode.

1

Indikator for Bluetooth-forbindelse

Flytilstand

2

Indikator for Wi-Fi-forbindelse

Indikator for Eye-Fi-forbindelse

3 Indikator for satellitsignal
4 Indikator for støjreduktion ved langtidseksponering
5 Indikator for vignetteringskontrol
6 Auto forvrængningskontrol
7 Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.
8 Eksp.forsinkelsesindstilling
9

Indikator for intervaltimer

Indikator for time-lapse

Indikatoren & ("ur ikke indstillet")

10 Bip-indikator
11

Indikator for kameraets batteri

Visning af MB-D18-batteritype

Indikator for MB-D18-batteri

12 Hvidbalance
13 Picture Control-indikator
14 Farverum
15 Billedoptagemenuhukomm.
16 Indikator for billedområde
17 Indikator for Aktiv D-Lighting

18 Flashsynkroniseringsindikator
19 Ikon for lukkertidslås
20 Lukkertid
21 Blændestopindikator
22

Blænde (blændeværdi)

Blænde (antal stop)

23

Eksponeringsindikator

Eksponeringskompensationsvisning

Indikator for bracketing-status:

Eksponerings- og flash-bracketing

WB-bracketing

24 Indikator for billedkommentar
25 Indikator for copyrightoplysninger
26 Ikonet i
27 Indikator for fleksibelt program
28 Eksponeringsindstilling
29

Position for aktuelt billede i bracketing-sekvens

Grad af Aktiv D-Lighting-bracketing

HDR-eksponeringsforskel

Indikator for HDR (serie)

Antal eksponeringer (multieksponering)

Indikator for multieksponering (serie)

30

Indikator for eksponerings- og flash-bracketing

Indikator for WB-bracketing

Indikator for Aktiv D-Lighting-bracketing

HDR-indikator

Multieksponeringsindikator

31 Udløserindstilling

32

Eksponeringskompensationsindikator

Eksponeringskompensationsværdi

33

Flashkompensationsindikator

Flashkompensationsværdi

34 Indikator for FV-lås
35 Lysmåling
36 Ikon for blændelås
37

ISO-følsomhed

Indikator for ISO-følsomhed

Indikator for automatisk ISO-følsomhed

38 "k" (vises, når der er ledig hukommelse til over 1000 billeder)
39

Antal resterende billeder

Nummer på manuelt objektiv

40

Billedkvalitet

Funktion for sekundær plads

Billedstørrelse

Ikon for XQD-kort

Ikon for SD-kort

41 Autofokusindstilling
42 Indstilling af AF-metode
43 Flashstyringsindstilling
44 Flashindstilling

Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.

Slukning af skærm

For at fjerne optage- eller flashinformation fra skærmen skal du trykke på knappen R eller trykke udløserknappen halvt ned. Skærmen slukker automatisk, hvis der ikke udføres nogen handlinger i omkring 10 sekunder. For information om hvor længe skærmen forbliver tændt, før den slukker automatisk, se A > Brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen, 0 Tid for slukning af skærmen).

Indikatoren &

Kameraets ur drives af en uafhængig, genopladelig energikilde, som oplades, såfremt det er nødvendigt, når det primære batteri er isat, eller når kameraet drives af et ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter. To dages opladning er nok til at forsyne uret i cirka tre måneder. Hvis ikonet & blinker i informationsvisningen, er uret blevet nulstillet, og den dato og tid, der er optaget med alle nye billeder, er ikke korrekt. Indstil uret til den korrekte tid og dato ved hjælp af indstillingen Tidszone og dato > Dato og tid i opsætningsmenuen (0 Tidszone og dato).

Se også

For information om ændring af skriftfarve i informationsvisningen, se B > Informationsvisning (0 Informationsvisning).