Pas på, at der ikke kommer støv ind i kameraet, når objektivet eller kamerahusdækslet fjernes. Der benyttes generelt et AF-S DX NIKKOR 50mm f/1.4G-objektiv til illustrationerne i denne brugervejledning.

Fjern kamerahusdækslet

Fjern bagdækslet på objektivet

Få monteringsmærkerne til at flugte

Drej objektivet som vist, indtil det falder i hak

Sørg for at fjerne objektivdækslet, før du tager billeder.

Afmontering af objektivet

Kameraet skal være slukket ved afmontering og udskiftning af objektiver. Objektivet afmonteres ved at trykke på objektivudløserknappen () og holde den nede, mens objektivet drejes med uret (). Når du har fjernet objektivet, skal du sætte objektivdæksel og kamerahusdæksel på igen.

CPU-objektiver med blænderinge

Hvis der er tale om CPU-objektiver med blændering (0 Identifikation af CPU-objektiver og objektiver af typerne G, E og D), skal blænden fastlåses ved minimumindstillingen (højeste blændeværdi).