Kameraet understøtter følgende flashindstillinger:

Ikonet Y blinker, hvis flashenheden ikke understøtter rød-øje-reduktion.

Rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering er kun tilgængelig i eksponeringsindstillingerne P og A. I indstillingerne S og M bliver rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering til rød-øje-reduktion.

Kun tilgængelig i eksponeringsindstillingerne P og A. I indstillingerne S og M bliver langtidssynkronisering til synkronisering med forreste lukkergardin.

I eksponeringsindstillingerne P og A indstilles flashsynkroniseringsindstillingen til langtidssynkronisering med bagerste lukkergardin, når knappen W (M) udløses.

Valg af flashindstilling

For at vælge flashindstillingen skal du trykke på knappen W (M) og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede flashindstilling er valgt på kontrolpanelet:

Knappen W (M)

Primært kommandohjul

Systemer med studieflash

Synkronisering med bagerste lukkergardin kan ikke anvendes i systemer med studieflash, idet den korrekte synkronisering ikke kan opnås.