Selvudløseren kan bruges til at reducere kamerarystelser eller i forbindelse med selvportrætter.

 1. Vælg selvudløserindstilling.

  Tryk på oplåsningsknappen på hjul til valg af udløserindstilling, og drej hjulet til valg af udløserindstilling hen på E.

 2. Komponér billedet, og fokusér.

  I single AF (0 Autofokusindstilling) kan der kun tages billeder, hvis fokusindikatoren (I) vises i søgeren.

  Luk søgerøjestykkets lukker

  Når du tager billeder uden at sætte øjet mod søgeren, skal du lukke søgerøjestykkets lukker for at hindre lys, der kommer ind igennem søgeren, i at forekomme på billeder eller påvirke eksponeringen.

 3. Start timeren.

  Tryk udløserknappen helt ned for at starte timeren. Selvudløserlampen begynder at blinke. To sekunder før billedet tages, holder selvudløserlampen op med at blinke. Lukkeren udløses, ti sekunder efter at timeren starter.

For at slå selvudløseren fra, inden der tages et billede, skal du dreje hjulet til valg af udløserindstilling til en anden indstilling.

Se også

For information om:

 • Valg af varighed for selvudløser, antal billeder taget og interval mellem billeder, se A > Brugerindstilling c3 (Selvudløser; 0 Selvudløser).
 • Biplydene, der lyder, når selvudløseren anvendes, se B > Bip-indstillinger (0 Bip-indstillinger).