Denne funktion anvendes til at låse flashudladningen, så billederne kan komponeres igen uden at ændre flashniveauet samt sikre, at flashudladningen passer til motivet, selv når motivet ikke er placeret i midten af billedet. Flashudladningen justeres automatisk ved hver ændring af ISO-følsomhed og blændeåbning. FV-lås er kun tilgængelig med CLS-kompatible flashenheder (0 Nikon Creative Lighting System (CLS)).

For anvendelse af FV-lås:

 1. Tilknyt FV-lås til en kameraknap.

  Tilknyt FV-lås til en knap ved hjælp af brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 Brugerd. knaptilknytning).

 2. Montér en CLS-kompatibel flashenhed.

  Montér en CLS-kompatibel flashenhed (0 CLS-kompatible flashenheder) på kameraets tilbehørssko.

 3. Indstil flashenheden til den rette indstilling.

  Tænd flashenheden, og sæt flashindstillingen til TTL, skærm-præflash qA eller skærm-præflash A. Se dokumentationen, der følger med flashenheden for detaljer.

 4. Fokusér.

  Placér motivet i midten af billedet, og tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

 5. Lås flashniveau.

  Når du har bekræftet, at flashindikatoren (M) vises i søgeren, skal du trykke på den knap, du valgte i trin 1. Flashen udsender en præ-flash på skærmen for at bestemme et passende flashniveau. Flashudladningen låses på dette niveau, og ikonet for FV-lås (e) vises i søgeren.

 6. Komponér billedet igen.

 7. Tag billedet.

  Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet. Hvis ønsket, kan der tages flere billeder uden at fjerne FV-låsen.

 8. Fjern FV-lås.

  Tryk på knappen, du valgte i trin 1, for at fjerne FV-låsen. Bekræft, at ikonet for FV-lås (e) ikke længere vises i søgeren.