Før isætning eller fjernelse af batteriet eller hukommelseskort skal du bekræfte, at afbryderen er i positionen OFF (FRA). Isæt batteriet i den viste retning, og anvend batteriet til at holde den orange batterilås trykket til den ene side. Låsen låser det genopladelige batteri på plads, når det er sat helt i.

Batterilås

Mens du holder hukommelseskortet i den viste retning, skal du skubbe det lige ind i den passende plads, indtil det klikker på plads.

 • XQD-hukommelseskort:

 • SD-hukommelseskort:

Hukommelseskort

 • Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du tager hukommelseskort ud af kameraet.
 • Sluk altid for strømmen, før du isætter hukommelseskort eller tager dem ud. Undgå at tage hukommelseskort ud af kameraet, slukke kameraet eller fjerne og frakoble strømkilden under formatering, eller når data optages, slettes eller kopieres over på en computer. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre tab af data eller beskadigelse af kameraet eller hukommelseskortet.
 • Undgå at røre ved kortstikkene med fingrene eller metalgenstande.
 • Undgå at bøje kortet, tabe det eller udsætte det for kraftige slag.
 • Anvend ikke vold mod kortholderen. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det beskadige kortet.
 • Må ikke udsættes for vand, høje luftfugtighedsniveauer eller direkte sollys.
 • Formatér ikke hukommelseskortene i en computer.

Skrivebeskyttelsesknappen

SD-hukommelseskort er udstyret med en skrivebeskyttelsesknap for at undgå utilsigtet sletning af data. Når denne kontakt befinder sig i positionen "lås", kan hukommelseskortet ikke formateres, og du kan ikke slette eller tage billeder (der vises en advarsel på skærmen, hvis du forsøger at udløse lukkeren). For at låse hukommelseskortet op skal du skubbe kontakten over i positionen "skriv".

Skrivebeskyttelsesknap

Intet hukommelseskort

Hvis der ikke er isat noget hukommelseskort, vises S på kontrolpanelet og i søgeren. Hvis kameraet slukkes med et opladet batteri, men uden hukommelseskort isat, vises S på kontrolpanelet.

Fjernelse af batteriet og hukommelseskort

Fjernelse af batteriet

Sluk kameraet, og åbn batterikammerdækslet. Tryk batterilåsen i retningen vist af pilen for at udløse batteriet, og fjern derefter batteriet med fingrene.

Fjernelse af hukommelseskort

Når du har bekræftet, at hukommelseskortlampen ikke lyser mere, skal du slukke kameraet, åbne hukommelseskortdækslet og fjerne kortet som beskrevet herunder.

 • XQD-hukommelseskort: Tryk på knappen til udskubning for at skubbe kortet delvist ud (). Kortet kan derefter tages ud med fingrene ().

XQD-hukommelseskort

 • SD-hukommelseskort: Tryk kortet ind for at udløse det (). Kortet kan derefter tages ud med fingrene ().

SD-hukommelseskort