Manuelt fokus er tilgængeligt for objektiver, der ikke understøtter autofokus (ikke-AF NIKKOR-objektiver), eller når autofokus ikke giver de ønskede resultater (0 Opnå gode resultater med autofokus).

AF-objektiver: Indstil objektivets knap til fokusindstilling (hvis muligt) og kameraets fokusindstillingsvælger til M.

Fokusindstillingsvælger

AF-objektiver

Anvend ikke AF-objektiver med objektivets knap til fokusindstilling sat til M og kameraets fokusindstillingsvælger sat til AF. Manglende overholdelse af denne anvisning kan beskadige kameraet eller objektivet. Dette gælder ikke for AF-S- og AF-P-objektiver, der kan anvendes i indstilling M uden at indstille kameraets fokusindstillingsvælger til M.

Objektiver med manuelt fokus: Fokusér manuelt.

For at fokusere manuelt skal du justere objektivfokusringen, indtil det viste billede på den gennemsigtige matskive i søgeren er i fokus. Der kan tages billeder på et hvilket som helst tidspunkt, selv når billedet ikke er i fokus.

Den elektroniske afstandsmåler

Søgerens fokusindikator kan anvendes til at bekræfte, om motivet i det valgte fokuspunkt er i fokus (fokuspunktet kan vælges blandt alle 55 fokuspunkter). Efter placering af motivet i det valgte fokuspunkt skal du trykke udløserknappen halvt ned og dreje objektivets fokusring, indtil fokusindikatoren (I) vises. Bemærk, at med de opstillede motiver i "Opnå gode resultater med autofokus" (0 Opnå gode resultater med autofokus) vises fokusindikatoren muligvis nogle gange, når motivet ikke er i fokus; bekræft fokus i søgeren, før du tager billedet. For information om anvendelse af den elektroniske afstandsmåler med ekstra AF-S-/AF-I-telekonvertere, se "AF-S-/AF-I-telekonvertere og tilgængelige fokuspunkter" (0 AF-S/AF-I telekonvertere og tilgængelige fokuspunkter).

AF-P-objektiver

Når der anvendes et AF-P-objektiv (0 Kompatible objektiver) i manuel fokusindstilling, blinker fokusindikatoren i søgeren (eller i Live View blinker fokuspunktet på skærmen) for at advare om, at motivet ikke bringes i fokus, hvis du bliver ved med at dreje fokusringen i den aktuelle retning.

Fokusplanets placering

For at fastsætte afstanden mellem dit motiv og kameraet skal du måle fra fokusplanets markering (E) på kamerahuset. Afstanden mellem objektivfatningsplanet og fokusplanet er 46,5 mm.

46,5mm

Fokusplanets markering