Følg nedenstående trin for at vælge billeder for overførsel til smartenheden. Videoer kan ikke vælges til overførsel; billeder overføres i størrelsen 2 megapixels.

Valg af enkelte billeder

 1. Vælg et billede.

  Få vist billedet, eller markér det på miniaturelisten i fuldskærmsvisning.

 2. Vis billedvisningsindstillingerne.

  Tryk på knappen i for at få vist billedvisningsindstillingerne.

  Knappen i

 3. Vælg Vælg til afs. t. smartenhed/fjern mark.

  Markér Vælg til afs. t. smartenhed/fjern mark., og tryk på J. Billeder valgt til overførsel indikeres af ikonet W; for at fravælge skal du få vist eller markere billedet og gentage trin 2 og 3.

Valg af flere billeder

Følg nedenstående trin for at ændre overførselsstatus for flere billeder.

 1. Vælg Vælg billede(r).

  I billedvisningsmenuen skal du vælge Vælg til afs. til smartenhed, derefter markere Vælg billede(r) og trykke på 2.

 2. Vælg billeder.

  Anvend multivælgeren til at markere billeder, og tryk midt på multivælgeren for at vælge eller fravælge (for at få vist det markerede billede i fuldskærmsvisning skal du trykke på knappen X og holde den nede). Valgte billeder er markeret med ikonet W.

 3. Tryk på J.

  Tryk på J for at afslutte handlingen.

Fjern markering af alle billeder

For at fjerne markeringen af alle billeder skal du vælge Vælg til afs. til smartenhed i billedvisningsmenuen, markere Fjern markering af alle og trykke på J. Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér Ja, og tryk på J for at fjerne overførselsmarkeringen fra alle billeder på hukommelseskortet.