For at zoome ind på et billede, der vises i fuldskærmsvisning, skal du trykke på knappen X eller midten af multivælgeren eller trykke hurtigt to gange på visningen. Følgende funktioner kan udføres, mens zoom er slået til:

Knappen X